GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics

Latest additions:
2018-05-09
10:51
A Károly Róbert Főiskola parkjában nem öncélúan díszlik Klebelsberg Kunó szobra, mert a nagy elődhöz hasonlóan a Szerzők nemcsak felismerték a tudás, az ok [...]
Hungarian | 15 April 2018 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2018-05-09
10:43
Napjainkra óriási fordulat következett be az emberi erőforrás-gazdálkodás (HRM) helyének és szerepének megítélésében. Míg az ezredfordulót megelőzően m [...]
Hungarian | 15 April 2018 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2018-05-09
10:34
A Gazdálkodás című agrárökonómiai folyóiratban a 2000 és 2014 közötti időszakban megjelent összes tudományos cikk tartalmának vizsgálatát végeztük el. [...]
Hungarian | 15 April 2018 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2018-05-09
10:19
A szántóföldi növénytermesztés vetésszerkezetének és jövedelmének egyidejű optimalizálására a lineáris programozást célszerű alkalmazni. A módszer seg [...]
Hungarian | 15 April 2018 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2018-05-09
10:13
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet tesztüzemi rendszerében nyilvántartott mintegy 1000 szántóföldi növénytermesztő üzem körében végzett kérdőíves felmé [...]
Hungarian | 15 April 2018 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2018-05-09
10:06
A magyar megújuló energetikai szabályozás az utóbbi években teljesen megváltozott, az új támogatási rendszerben a fő szerepet a biomassza (elsősorban a tűzif [...]
Hungarian | 15 April 2018 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2018-04-09
14:12
Csatlakozva Magda Sándor, Marselek Sándor és Magda Róbert: Az agrárgazdaságban foglalkoztatottak képzettsége és a jövő igénye című vitaíráshoz, magam is k [...]
Hungarian | 15 February 2018 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2018-04-09
14:05
Napjainkban az élelmiszer-kereskedelem jellemző tendenciája a piaci koncentráció. Egy koncentrált piacon a forgalom legnagyobb részesedésével jellemzően a nagym [...]
Hungarian | 15 February 2018 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2018-04-09
13:59
A határon túli magyarok közül először a vajdasági magyarok állítottak össze egy olyan gazdaságfejlesztési stratégiát 2015-ben, amely találkozott a kormány [...]
Hungarian | 15 February 2018 | Journal Article |

Detailed record - Similar records
2018-04-09
13:54
A tanulmány az 1992–2014 közötti időszak beszámolási kötelezettséggel lezárt üzleti éveinek mérleg- és eredménykimutatás-adatait felhasználva vizsgálja [...]
Hungarian | 15 February 2018 | Journal Article |

Detailed record - Similar records