A magyar mezőgazdaság finanszírozásának főbb elemei a pénzügyi válságban

Kutatásunk eredményeként megállapítottuk, hogy a mezőgazdasági finanszírozás fontosabb csatornái a közvetlen banki finanszírozás és a közvetett banki finanszírozás. Ez utóbbinál a bank nem közvetlenül a termelőt, hanem egy köztes szervezetet, leggyakoribb esetben lízingcéget, faktoringcéget vagy integrátort finanszíroz. A nem-banki finanszírozás legfontosabb szereplői pedig a mezőgazdasági inputanyag-gyártók, a szállítók. A pénzügyi válság, amely 2008 őszén érte utol Magyarországot, jelentősen eltérő hatást gyakorolt az egyes mezőgazdasági finanszírozási csatornákra. Míg a jellemzően külföldi tulajdonosi körrel rendelkező hazai bankok közvetlen ügyfélkörüket (bár szigorúbb feltételekkel) hajlandóak voltak folyamatosan finanszírozni (sok esetben a kieső külföldi forrásokat MFB-s refinanszírozással felcserélve), addig a közvetett finanszírozásban részt vevő cégek (faktoring, lízing, integrátorok) finanszírozását jobban beszűkítették. Különösen igaz volt ez a devizában denominált finanszírozásra. Ezzel szemben a nem-banki finanszírozók, elsősorban a szállítók piaci részesedésük megőrzése érdekében jellemzően hajlandóak voltak engedményeket adni. A válság leginkább a kis egyéni vállalkozásokat érintette, mivel ezek méretük, valamint cégformájuk miatt már a válság előtt is a kevésbé hitelképes cégek közé tartoztak, és amelyek ezért csak azon közvetítőkön (lízingcég, integrátor) keresztül voltak képesek forrásokhoz jutni, amelyeket az átlagnál jobban sújtott a válság, míg a kevésbé érintett szereplők (bankok, szállítók) nem szerepeltek ezen cégek finanszírozói között. ------------------------------------------ The findings of our research show that the main channels of financing agriculture include direct and indirect bank financing. Indirect bank financing means that the bank provides loans to an intermediary organisation, and not directly to producers. Such intermediaries are most often leasing companies, factoring companies or integrators. Non-bank financing is provided by agricultural input material producers and suppliers, as major actors. The financial crisis reached Hungary in the autumn of 2008 and made very different effects on the different channels of agricultural financing. While domestic banks in dominantly foreign ownership were willing to continue financing their direct clientele (under more rigorous terms, often replacing lost foreign funds with refinancing provided by the Hungarian Development Bank), companies involved in indirect financing (leasing companies, factoring companies and integrators) reduced their financing activities more heavily. It was particularly visible in the field of foreign exchange denominated financing. On the other hand, non-bank financiers, in particular suppliers, tended to be more willing to give discounts in order to preserve their market shares. The crisis had the worst impact on small individual enterprises. Due to their size and form of business, the creditworthiness of these was relatively low already before the crisis, and therefore they could only raise funds through intermediaries (lea-sing companies, integrators), which were struck by the crisis heavier than other, less affected actors (banks, suppliers), which were not involved in financing these businesses.


Other Titles:
KEY ELEMENTS OF FINANCING THE HUNGARIAN AGRICULTUREIN THE FIRST YEAR OF THE FINANCIAL CRISIS
Issue Date:
2010
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.99144
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/99144
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/99144
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 54, 5
Page range:
479-487
Total Pages:
9
Series Statement:
54.
5.
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)