Kitörési esély a magyar birtokpolitika zsákutcájából

Földviszonyainkat 20 éve a nemzetek feletti tőkehasznosulás elsajátítási magánérdekét érvényesítő, neoliberális birtokpolitika uralja. Ez – rendszertani lényegéből eredően – maga alá gyűrte a földnek a társadalmi közösséget fenntartó és újratermelő közfunkcióit. Az új történelmi korszakban – amely a civilizáció összeomlásával is fenyeget – a föld és a víz, mint természeti őselemek birtoklása a túlélés feltétele. Ezért létkérdés a haszonelvű birtokpolitikának a közérdekű, értékkövető földpolitikával való felváltása. Amikor a közérdeknek elkötelezett agrárértelmiség a nemzeti önvédelem eszköztárával keres kitörési pontot az értékalapú, a közjót és a fenntarthatóságot szolgáló birtokpolitikához, még a szakmai párbeszéd igényénél is gátakba ütközik. Az alapfogalmak tisztázásra szorulnak, csak ezután épülhet fel – társadalmi közmegegyezéssel – a közérdekű birtokpolitika cél- és intézményrendszere. Jelen írásom ehhez próbál szerény adalékot adni, részben néhány fogalom megvilágításával, részben az általam kidolgozott, nemzeti földprogram felvázolásával. -------------------------------------------------- For 20 years, land ownership in Hungary has been dominated by neoliberal land policy, which serves the private interests of cross-national capital investment. By its very nature, this policy has suppressed the community functions of land, such as its ability to sustain and recreate societies and communities. In the new era of history – which might even bring about the collapsing of civilisations – ownership of soil and water, these two ancient natural elements, is essential to survival. This is why replacing profit-oriented land policy with a value-oriented land policy serving common interests is indispensable. When agricultural intellectuals desiring to use the means of national self-defence to seek a point of breakthrough that will bring about a value-based land policy in the service of sustainability and the public good, even professional dialogue is hampered. Basic terms need to be clarified before the goals and institutions of a land policy based on our common interests can be set up, based on a nation-wide agreement. This paper intends to offer a humble contribution to this process by clarifying some terms and by outlining a national land scheme I have developed.


Other Titles:
A CHANCE TO BREAK FREE FROM THE DEAD END STREET OF HUNGARIAN LAND POLICY
Issue Date:
2010
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.99129
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/99129
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/99129
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 54, 3
Page range:
333-343
Total Pages:
11
Series Statement:
54.
3.
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)