Files

Abstract

A mezőgazdasági vállalkozások felszámolásának kedvezőtlen káros hatásai a társadalom széles rétegeit érintik. A kutatás célja az agrárvállalkozások felszámolásához vezető okok elemzése 17 felszámolásra került mezőgazdasági gazdálkodó szervezetben, hogy a tanulságok előmozdítsák a fizetésképtelenség megelőzését és kezelését. A vizsgált vállalkozásokban a likviditási gyorsráta, a saját tőke aránya és az eladósodottság mutatószámainak figyelemmel kísérése a fizetésképtelenség elkerülését segíthette volna. Megállapítható továbbá, hogy alacsony saját tőkével a mezőgazdasági termelés hosszú távon nem folytatható, ezért szükséges, hogy a befektetők a termelés jellegének megfelelő jegyzett tőkével alapítsanak vállalkozást, mert a hitelek felvétele nem pótolja, csupán kiegészíti a saját forrást. A bajba jutott vállalkozásokban a felszámolás megelőzhető, amennyiben a válsághelyzetet időben észlelik, és válságkezelő eszközöket alkalmaznak a vezetők. ------------------------------------------ Negative consequences of the liquidation of agricultural businesses affect large groups of the population. This paper analyses the causes of liquidation in 17 liquidated agricultural businesses in order to derive lessons which may help prevent and address insolvency in others. Monitoring the company’s indices on quick liquidity, own equity ratio and indices of indebtedness can help prevent insolvency. It was also found that on the long term, agricultural operations cannot be conducted with a low level of own equity. Therefore any company established by the investors must have issued capital appropriate for the nature of the agricultural operations, as loans can only be used in addition to, and not instead of own funds. If a business is already in trouble, liquidation may be prevented if the crisis is identified in time and if the managers apply crisis management measures.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History