Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A 2013 utáni időszakra szóló KAP-reform keretében egyes tagállamok máris felvetették a közvetlen termelői támogatások jelentős csökkentését. Acikk 2006. évi támogatási és jövedelmi adatok alapján azt vizsgálja, hogy egy drasztikus, 50 százalékos támogatáscsökkenésnek milyen hatásai valószínűsíthetők, ha a termelés egyéb feltételei nem változnának. Az elemzés szerint egy ilyen lépésnek Magyarországon sokrétű és rendkívül hátrányos következményei lennének, nemcsak a mezőgazdaságra, hanem az egész nemzetgazdaságra, különösképpen pedig a vidéki foglalkoztatási viszonyokra és a természeti környezetre nézve. Minden szempontból hátrányosan érintené általában a vidéket, különösen a lemaradó és stagnáló kistérségeket, továbbá a kedvezőtlen adottságú területeket, általánosan az országnak azon részeit, ahol most is jelentősek a társadalmi-gazdasági feszültségek. Magyarországnak alap¬vető érdeke, hogy ne legyenek hirtelen, drasztikus módosítások, a rendszer változtatásában csak fokozatos megoldások kívánatosak. Európa számára alapvető érték a természeti környezet óvása, az élelmiszer- és az élelmezés-biztonság. Ez utóbbi pedig nemcsak európai szinten, hanem regionálisan is fontos érték, védelmet érdemel, ami meggondolatlan pénzügyi lépések oltárán nem áldozható fel! ----------------------------------------- Some Member States have already raised the idea of a significant cut to direct aid to farms as part of the CAP reform as of 2013. Based on revenue data for 2006, the paper explores the likely effects of a drastic cut of 50% in aids, provided that the other conditions of production are unchanged. The analysis showed that this act would have manifold, very damaging consequences not only to agriculture but also to the entire national economy, especially rural employment rates and the natural environment. It would de detrimental to rural areas from every aspect, especially disadvantaged and stagnating micro-regions, as well as areas lacking economic resources – all in all, parts of the country where social and economic tension is already strong. Hungary is fundamentally interested in avoiding abrupt drastic changes. Only gradual modification is desirable. Protecting our natural environment and ensuring the safety of food supply are among the elementary interests of Europe. The latter is not only important for Europe in general, but also on a regional level, and should be protected, rather than sacrificed on the altar of ill-considered financial measures!

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History