Files

Abstract

Az elmúlt években több elemzés látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Magyarország adottságai melyik megújítható energiaforrás hangsúlyozott felhasználására alkalmasak. A korábban jellemző mezőgazdasági túltermelés, klímaváltozás, a fosszilis energiahordozók drasztikus és tartós áremelkedése azonban hazánkban is a bioüzemanyagok irányába terelte a figyelmet. A fokozott érdeklődést indokolja továbbá, hogy a biomassza ilyen irányú felhasználása komplex megoldást kínál nem csupán a fenti problémákra, de a gazdálkodók számára is lehetőséget nyújt az optimális és az életszínvonal emelésére is alkalmas termelési szerkezet kialakítására. A kutatás során a szakirodalomban fellelhető módszertan kiegészítésével és részbeni átalakításával olyan elemzés készült, amely Magyarország régióit a bioüzemanyagok alkalmazhatósága tekintetében komplexen értékeli. A vizsgálat lehetővé tette, hogy az egyes régiókat a fellelhető statisztikai adatok felhasználásával rangsorolja. Jelen esetben nem volt cél gazdaságossági, üzemtani számítások elvégzése, de kétségtelen, hogy optimális (de legalábbis ahhoz közelítő) piaci szerkezet ezekkel együtt alakítható ki. Jelen tanulmány olyan lehetséges számítási mód bemutatására vállalkozott, amely a rendszerszemlélet követelményeire tekintettel értékelte Magyarország régióit. --------------------------- In the past years several analyses appeared dealing with the issue of renewable energy resources in Hungary, namely which of them would suit best conditions in this country. Agricultural over¬production characteristic of previous decades, climate change and the continued and drastic rise of fossil fuels prices directed attention to bi-fuels also in this country. Furthermore such a use of bio-mass offers a complex solution to not only the above problems, but also it offers farmers the possibility to develop an optimal production structure leading to enhanced living standard. On the basis of methods described in the literature (complemented and/or modified) a complex analysis was prepared evaluating the regions of Hungary from the point of view of bio-fuels applicability. Each region was individual assessed on the basis published statistical data. The economic and technological assessment of bio-fuels production was not an objective of our study, although undoubtedly these are needed for establishing optimal market structures. This study presents a possible method of analysis assessing the regions of Hungary from a point of view based on the conditions of systems approach.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History