Files

Abstract

A globális hőmérséklet-növekedés környezeti változásokhoz, a tengerszint emelkedéséhez, a csapadék mennyiségének és térbeli eloszlásának megváltozásához, szélsőséges időjárási viszonyokhoz vezet. Állat- és növényfajok kipusztulásának sebessége jelentősen nő. Bizonyos betegségek könnyebben elterjedhetnek. E fel¬sorolt hatásokból látható, hogy a mezőgazdaságot közvetlenül érinti a klímaváltozás. Fontos tehát, hogy a mezőgazdasági üzemek maguk is tegyenek a káros hatások enyhítéséért. Lehetséges megoldás a biomassza tüzelése, amely a mezőgazdasági rendeltetésű épületek és háztartások energiaköltségeit jelentősen mérsékli. Tanulmányunk olyan megoldást dolgoz ki, melyben a hő előállításához szükséges energia költsége teljes mértékben megszűnik, ami energiaerdő telepítésével lehetséges. A kitermelt erdő egy része a háztartásokban használható fel, másik része a piacon értékesíthető, melynek nyeresége további energiatakarékos beruházásokra használható fel. A faalapú tüzelőanyag a fosszilis tüzelőanyaggal szembeni környezetkímélése, számos pozitív hatása mellett jelentősen hozzájárul a külföldi országoktól való energiafüg¬gőség problémájának megoldásához. ------------------------------------ Global warming leads to environmental changes, rising of sea levels, changes in the quantity and spatial distribution of precipitation and to extreme weather conditions. The extinction of animals and plant species increases significantly. Certain diseases spread easily. This list indicates that agriculture is directly affected by global warming. It is important that agricultural enterprises should themselves be prepared to moderate the harmful effects. A possible approach is the use of biomass for heating that would significantly reduce energy costs of agricultural buildings and households. Our study concerns an approach of heat production that would entirely eliminate energy costs by the plantation and use of energy forests. Part of the woods from such a forest could be burnt in households and the rest could be sold in the market. Profits from the sales could be used for further energy saving investments. Wood based fuels as opposed to fossil fuels are in many respects environment friendly and they enable the country to become significantly independent of foreign energy imports.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History