Az Európai Unió agrártámogatási rendszere és a hazai földpiac

Az EU-15-ök mezőgazdasága a tulajdoni és a vállalati rendszert illetően is sokkal stabilabb,mint amilyen a hazai. Ezért számolni célszerű azzal,hogy a bevezetni szándékozott SPS támogatási rendszer hazánkban a jövedelmeket,a földárakat és a bérleti díjakat illetően is minden bizonnyal mélyebb hatású lesz,mint a tőlünk nyugatabbra lévő családi gazdaságoknál tapasztalható. Egyben számolni lehet e szabályozási elem önmagán túlmutató hatásával,nevezetesen azzal,hogy a termőföld árára gyakorolt hatásán keresztül az Európai Unió piaci rendtartásának gyökeres megváltoztatását követően is nyomot hagy majd a birtokszerkezetben. Az Egységes Gazdatámogatási Rendszer (SPS) hazai bevezetése körüli bizonytalanságok legfőbb oka a birtokrendezés és az üzemszabályozás eddigi elmaradására vezethető vissza. Ezért e területeken mielőbbi kormányzati intézkedések szükségesek. A birtokrendezés egyben serkentően hatna a földforgalomra,és a földárakat is értékarányosabbá tenné. A területrendezés további kedvező hatásaként jelölhető meg,hogy ez által a környezetbarát mezőgazdasági termelés esélyei is javulnának. Az agrárpolitika cél- és eszközrendszerének a meghatározása,és ezen belül a birtokpolitikai irányelveknek a meghatározása,valamint az azt szolgáló birtokrendezés a mezőgazdasági üzemszabályozás egymással is szorosan összefüggő és sürgősen megoldásra váró feladatok. Segítségükkel növelni lehetne a mezőgazdaság nemzetközi versenyképességét,kedvező irányba befolyásolva az agrárágazatok népességeltartó képességét,nem utolsósorban előmozdítva a jelenleginél környezetkímélőbb gazdálkodást. - The EU-15’s agriculture is far more stable in terms of ownership and business systems than Hungary’s. It makes sense, therefore, to expect the proposed introduction of the SPS support system in Hungary to have a much deeper impact on income, land prices and rental fees than that experienced by the family farms to the west of us. At the same time, it can also be assumed that this regulatory element will be significant beyond itself; that is, that following fundamental change in the EU market’s rules and regulations, it will leave its mark on the structure of ownership through its effect on arable land prices. The main cause of the uncertainties surrounding introduction of the Single Payment Scheme (SPS) in Hungary can be traced to the backwardness of land redistribution and farming regulations. For this reason, government measures are needed in these areas as quickly as possible. The redistribution of landed property would have a stimulating effect on land turnover and would also bring land prices more in line with value. Improved opportunities for environmentally- friendly agricultural production can also be highlighted as a further favourable effect of land redistribution. Determining the aims and toolkit of agricultural policy and, within this, determining the guiding principles of ownership policy as well as the land redistribution and farming regulations that serve it, are strongly interdependent tasks requiring swift resolution. It would be possible with such help to increase the international competitiveness of agriculture, positively influencing the agricultural sectors’ population sustaining abilities and, not least, promoting more environmentally-friendly farming than is currently practiced.


Other Titles:
THE EU AGRICULTURAL SUBSIDY SYSTEM AND THE HUNGARIAN LAND MARKET
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.57739
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/57739
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/57739
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 52, 2
Page range:
167-180
Total Pages:
14
Series Statement:
52
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)