Files

Abstract

A magyar gyepgazdálkodás fejlesztése – a nyugat-európai színvonaltól elmara-dó részaránya és minősége következtében is – fontos feladat lenne, de a gazdál-kodók a tejelőállomány legelőre (is) alapozott takarmányozásában, a legeltetés gyakorlatának visszaállításában nem látnak jövőt. Legeltetést – a tejelő állomá-nyoknál – szinte csak a növendékek esetében alkalmaznak, jóllehet a gazdálkodók döntő hányada csatlakozott az egységes területalapú támogatás igénybevétele mellett valamelyik, a gyepterületeket, illetve gyephasználatot érintő célprog-ramhoz is. Véleményünk szerint a megoldást segítheti a magyar tarka fajta fel-karolása, illetve a húsmarhatartás. Tejelő tehenek legeltetésére a jó legelőkkel rendelkező, 20-30 tehenet tartó gazdaságok gondolhatnak. - Joining the European Union has opened up several new possibilities and challenges for farmers. One of these is grass farming and pasture feeding. Due to its low share and quality, the development of our grass farming is a very important task, because it doesn’t fulfil the role that it should. Farmers don’t realise the benefits of grassland-based feeding in the case of dairy cattle herds. Grazing is devoted only to young heifers. Nevertheless, nearly all of them have already joined various support programmes connected to grass farming or grassland usage. In their opinion the best solution would be Hungarian spotted cattle farming or beef cattle farming. Only the farmers with good pastures and 20-30 dairy cows can consider pasture feeding.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History