LEADER PROGRAM A DÉL-MÁTRÁBAN

A Dél-Mátra 11 településeiből az önkormányzatoktól és civil szervezetektől érkezett a legtöbb pályázat. A vállalkozók és magánszemélyek visszafogott meg-jelenésének valószínű oka az önerő hiánya. A nagyszámú beadott pályázat arra enged következtetni, hogy nagy az érdeklődés, és a reális célokat az emberek meg is akarják valósítani, amihez a nyertes települések között az eddiginél nagyobb összefogás szükséges. Érzékelhető, hogy a településeken ráébredtek arra, hogy a program a térségben környezeti, turisztikai, munkahely-teremtési változásokat eredményezhet, amihez majd más települések csatlakozhatnak, ezzel teljesebbé téve a Mátra és térsége fejlődését. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt min-den esetben célszerű hangsúlyozni, hogy nem a 90 millió Ft pályázati forrás el-költése a feladat, hanem hatékony, ésszerű befektetések megvalósítása, melyben a tanácsadásnak, a pályázó- és ügyfélbarát végrehajtásnak, a szakemberek ösz-szefogásának, a tudománynak meghatározó a szerepe. A Károly Róbert Főiskola, mint Regionális Agrárinnovációs Tudásközpont, ezt kívánja segíteni. - The greatest number of applications from the South Mátra’s 11 settlements was received from local authorities and civil organisations. The muted presence of businesses and individuals was most likely caused by a lack of own resources. The high number of submitted applications allows us to conclude that there is great interest and that people actually wish to attain the realistic aims, which require a greater degree of cooperation than previously between successful settlements. It is noticeable that those living in the settlements have realised that the programme can produce change in terms of environment, tourism and employment-creation, to which other settlements can subsequently join up, furthering the development of the Mátra and its region. Based on the experiences of the past few years it is useful in any event to emphasise and explain that it is not the expenditure of the 90 million forint funding resource that is the task, but the realisation of effective, sensible investments, in which advice, applicant- and client-friendly implementation, the collaboration of experts, and science, all play a key role. The Róbert Károly Institute of Higher Education, being a Regional Agricultural Innovation Centre of Knowledge, seeks to assist this process.


Other Titles:
LEADER PROGRAMME IN THE SOUTH MÁTRA
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.57648
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/57648
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/57648
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 51, 1
Page range:
24-31
Total Pages:
7
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)