Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A gabonaágazat az uniós agrárrendszer meghatározó tényezője a KAP meg-alakulásától kezdve. A több évtizede fennálló támogatási politika azonban ma-napság a WTO tárgyalások és a belső problémák miatt megdőlni látszik, válto-zásra kényszerítve az ágazati szereplőket. A legújabb reformtervek középpont-jában az exporttámogatások megszüntetésének gondolata áll, amelynek hatásai hosszú távon jelentkeznek. A cikk célja, hogy bemutassa, milyen döntési lehető-ségei vannak egy ilyen tervezet kapcsán az Európai Uniónak és azok milyen kö-vetkezményekkel járhatnak. A tanulmány alapján az Európai Unió számára a gabonapiacon elméletileg három fő döntési lehetőség kínálkozik, ezek közül a cikk végkövetkeztetése szerint azonban csak egyetlen út a fokozatos haladás poli-tikája járható! Nem kérdéses, hogy minden változtatás hosszú idővel és nem kis áldozatokkal jár. A megfelelő lépés azonban nemcsak az EU-15-öknek, hanem az újonnan csatlakozott országoknak is előnyös megoldást jelentene, mivel azok versenyképességi és piacra lépési esélyeit is javítaná. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The cereal section of the EU agricultural system is a decisive factor ever since the conception of CAP. The present support policy of several decades standing seems to be tottering in these days due to WTO negotiations and internal problems, enforcing changes upon the section participants. In the centre of latest reform plans is the abolition of ex-port subsidies, whose effects would only be felt long term. In this article we aim to describe the possible policy decisions available to the EU with respect to such plans and their consequences. According to our study theoretically the EU has three options in decision making with respect to the cereal market, but only one of these, the policy of gradual change over is feasible. Undoubtedly all changes take a long time to accomplish at not insignificant costs. An appropriate decision may help not only the original 15 members of EU but also the newly joined members as it would help to improve competitiveness and the chances of entry onto the market place.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History