Files

Abstract

A felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyarországi földpiacon1 ki-várás tapasztalható. Kereslet elsősorban az egyes megyék kiváló és jó minőségű, kedvező fekvésű területei, illetve a nagyobb kiterjedésű, egybefüggő szántók és erdők iránt van. A gyengébb minőségű, kedvezőtlen fekvésű, nehezen megköze-líthető területeken, a zsáktelepülések és az elöregedő falvak környékén túlkínálat jellemző. Nehezen értékesíthetők a beékelődő, szórtan elhelyezkedő, kis méretű, illetve a rendezetlen tulajdonviszonyú (osztatlan közös tulajdonú) területek. Az eladók között nagy számban találhatók megélhetési gondokkal küzdő idősebb, il-letve öröklés, vagy kárpótlás útján földhöz jutott, gazdálkodni nem kívánó tulaj-donosok. A földvásárlók között egyre több tőkeerős gazdálkodó jelenik meg, akik birtoknövelési, birtokegyesítési (földcsere) szándékkal vásárolnak földet. A földvásárlók másik jelentős csoportja a nagyobb városok környékén, frekventált helyen, főutak, autópályák mellett lévő, befektetési célú területeket keresi. A felmérés eredménye szerint az EU csatlakozást közvetlenül megelőző évek-től a földárak és bérleti díjak jelentősen, az adottságok függvényében többszörös különbségeket mutatva növekedtek. A földárak növekedésében az uniós árakhoz való közelítés, az egységes földpiac előnyeinek majdani kihasználása jelenik meg. A bérleti díjak növekményében pedig, a földalapú támogatások bérlők és tulaj-donosok közötti megosztása játszik szerepet. A földügyi szakemberek egybe-hangzó véleménye az, hogy a következő 5-10 évben a földpiac élénkülése, a bérle-ti díjak és a földárak emelkedése várható, ennek mértéke azonban ma még nem prognosztizálható. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The survey shows that the landed property market in Hungary is in a state of anticipation. Demand is primarily for outstanding and good quality land of favourable location in certain counties or larger plots of arable and forestry land. Characteristically poorer quality, less accessible land of less favourable location in the neighbourhood of depopulated, cul-de-sac villages is in oversupply. Scattered, wedged properties of small size or of unclear ownership (undivided common land) are difficult to sell. Many of the vendors are older people with subsistence worries or people who obtained the title by compensation but do not wish to get involved in cultivation. Increasingly more buyers are well capitalised farmers, who wish to increase their holdings or to unite their property (by land swap). Another significant group of buyers wish to invest into landed property located in the neighbourhood of larger cities, at popular sites, next to main roads or motorways. According to our survey in the immediate years before EU accession land and lease prices increased significantly, many fold in relation to quality. Increases in land prices are due to a process of convergence to EU prices intending to take advantage of a projected unified land market. Increases in lease prices are due to apportioning of a projected land based support between owner and lease holder. According to land sale experts (estate or realty agents) the land market will in the 5-10 years liven up resulting in increases in land and lease prices, although the extent of this cannot yet be prognosticated.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History