Files

Abstract

A kávé kereskedelme a nemzetközi tőzsdéken folyik. Amikor a kínálat meg-haladja a keresletet, túlkínálat van. Ekkor alacsony a kávé ára, a túltermelési válság jelei mutatkoznak: elégetik a kávét. A kistermelők a tönk szélére kerül-nek. Ebben az időszakban a termelők kiirtják, illetve elhanyagolják a kávécser-jéket. A kávéexportáló országok csökkentik a termelést, az exportot is visszafog-ják, a raktárkészlet növekszik. Az elmaradt invesztíció és a rossz időjárási kö-rülmények hatására a kínálat csökken, majd a kereslet meghaladja a kínálatot, ami még ellensúlyozható a raktárkészletek piacra dobásával. Mivel a kávécser-jék csak öt év után fordulnak termőre, a kereslet tartósan meghaladja a kínála-tot. Ekkor a kávéárak a magasba szöknek. Ebben az időszakban már megéri az invesztíció, a kávécserjék telepítése, majd beindul a kínálat növekedése, és kez-dődik az „árcsökkenés” időszaka. A kávépiac tehát ciklikus, egy-egy ciklus álta-lában 10-12 évig tart. A világpiacon 1994-ben volt a túlkereslet csúcspontja, a túlkínálat pedig 2002-ben tetőzött. A kávépiac ciklikussága nemcsak az egyes évek viszonylatában figyelhető meg, hanem a hónapok, napok esetében is. A magyar kávépiacot a rendszerváltást követő években a fekete-kereskedelem jellemezte. Hiába tettek ellene intézkedéseket, azok nem bizonyultak hatásosnak, csak a kávé adóterhének csökkenésével szorult vissza. Hazánk tradicionálisan őrölt-pörkölt kávéfogyasztó ország. A kávépiac erősen koncentrált, a multinacio-nális cégek erős márkaépítést folytatnak, ezáltal a saját márkák súlya ebben a szektorban jóval átlag alatti. A kávéárak csökkenésének hatására a prémium szegmens erősödött, a fogyasztók többsége egy szinttel feljebb váltott, a kávékeve-rékek súlya csökkent. A vállalatok az innovációkkal elsősorban a fiatalokat céloz-zák meg: a cappuccinók, a 3in1 és a hideg kávéitalok elsődleges célcsoportja a fia-talok. A cappuccinó-piac 2002-ben éretté vált, akkor született az új szegmens: a 3in1, 2005-ben pedig már a 3in1 termék új generációja is megszületett. A hazánkban a 90-es évek elején megjelenő multinacionális cégek a korszerű gyártási és csomagolási technológiáknak köszönhetően vezették be az őrölt-pörkölt kávékat. A szemes kávék fénykora ezzel leáldozott. A valódi instant ká-vék, majd az instant kávéspecialitások megjelenésével az őrölt-pörkölt kávék pi-aci részesedése csökkent, majd az alacsonyabb szinten stabilizálódott. Az újdon-ságok piaci részesedése a bevezetést követően hirtelen nőtt, majd kialakultak az éveken át fennálló arányok. A kereskedelmi forgalomban a szemes kávék piaci részaránya csupán 1-2%, az őrölt-pörkölt kávék részesedése 75%. A valódi ins-tant kávék értékbeli részesedése növekvő (34%). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Coffee trade is performed on international coffee exchanges. In times when supply exceeds demand oversupply exists. At such times the price of coffee is low and signs of crisis due to overproduction develop: coffee beans are burnt, coffee shrubs are outrooted or neglected, countries growing coffee beans reduce their production and coffee exports, coffee stocks increase. Due to lagging investments and unfavourable weather conditions supply declines and eventually demand exceeds supply, the effects of which can be countered for a while from the sale of stocks. As it takes 5 years for newly planted coffee shrubs to produce coffee, demand may exceed supply for prolonged periods of time. At such times the price of coffee beans increases to a high level; it is worth to make new investments, new coffee shrubs are planted and supply increases, initiating a new period of declining coffee prices. Thus the coffee market is cyclic in nature, with each cycle lasting 10-12 years. On world markets over-demand of coffee peaked in 1994 and oversupply peaked in 2002. The cyclic nature of coffee markets occurs not only with respect to years, but also to months and even days. The Hungarian coffee market in the years after the change of political regime was characterised by black market, which no countermeasures could suppress other than reducing the tax burden on coffee. Traditionally in this country ground-roasted coffee beans are consumed. The coffee market is strongly concentrated in the hands multinational companies, displaying strong activity in brand promotion. Consequently the weight of their own brands in this sector is well above average. With reduction in coffee prices the segment of market including premium quality coffee strengthened; consumers changed to a better quality coffee, thus reducing the weight of coffee mixtures. Innovations such as cappuccinos, 3in1 and cold coffee drinks are directed primarily at young people. The cappuccino market peaked in 2002, when the 3in1 appeared and in 2005 a new generation of 3in1 came on the market. The multinational enterprises entering the Hungarian market in the 90’s successfully introduced the ground-roasted coffee due to their modern production and packaging technology. The heydays of roasted coffee beans have ended. With the introduction of real instant coffee and the appearance of coffee specialities the market share of ground-roasted coffee declined somewhat, but stabilized at a lower level. The market share of novelties increased quite suddenly, than stable ratios developed over the years. The market share of roasted coffee beans is a mere 1-2% and that of ground-roasted coffee is 75%. The market share of real instant coffee by value is increasing (34%).

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History