Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A méhészet alapvető szerepet játszik a mezőgazdaságban, egyrészt a növények beporzása, másrészt a méz és az egyéb méhészeti termékek előállítása kapcsán. A méhészet a magyar mezőgazdaság bruttó termelési értékéhez megközelítőleg 1%-kal, az állattenyésztés értékéhez csaknem 5%-kal járul hozzá. Az utóbbi években a Magyarországon megtermelt méz jelentős része, több mint 80%-a hordós kiszerelésben exportra került, jellemzően nyugat-európai országokba. Azonban a jelenlegi gazdasági helyzet komoly kihívások elé állítja a hazai ágazat szereplőit, Magyarország mézexportja csökkenő tendenciát mutat és a koronavírus által okozott gazdasági károk magyar méhészetekre gyakorolt hatása jelenleg még kiszámíthatatlan. Jelen tanulmány egy cikksorozat első része. Célunk, hogy a sorozat keretében bemutassuk a magyar méhészeti ágazat elmúlt 20 évének alapvető tendenciáit, főbb folyamatait, a változások alapvető mozgatórugóit és az ágazat előtt álló legfőbb kihívásokat. A cikk a magyar méhészet fontosabb gazdasági mutatóit és azok változásait ismerteti a 2000 és 2018 közötti időszakra vonatkozóan. Részletesen bemutatásra kerül a méhészetek és méhcsaládok számának, az éves átlagos méhsűrűség és méztermelés, valamint a méhcsaládonkénti éves átlagos mézhozam változása. Az eredményekből kiderül, hogy mely régiókban a legmagasabb a méhcsaládok száma, illetve a méhészetek területi koncentráltságát is bemutatjuk. Az elemzéshez felhasznált adatokat a magyar méhészeti nemzeti programok, az Országos Magyar Méhészeti egyesület (a továbbiakban OMME), a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Faostat, a Statista és a Trade Map biztosította. ------------- The beekeeping sector plays a fundamental role in agriculture, on the one hand in the pollination of plants and on the other hand in the production of honey and other apiculture products. Beekeeping contributes approximately 1% to the gross production value of the whole Hungarian agriculture and almost 5% to the value of animal husbandry. In recent years, a significant part - more than 80% - of the honey produced in Hungary has been exported in barrels, typically to Western European countries. However, current economic situation poses serious challenges for the domestic sector - Hungary’s honey exports exhibit a decreasing trend, in addition, the impact of the economic damage caused by the coronavirus on Hungarian apiaries is currently unpredictable. The present study is the first part of a series of articles. The main research objective is to present the basic tendencies and main processes of the Hungarian beekeeping sector in the last 20 years. Furthermore, the research is intended to demonstrate the key drivers of changes and the main challenges facing the sector in the framework of the series. This current article provides a better understanding in the following characteristics of the Hungarian beekeeping sector - the most important economic indicators and their changes for the period between 2000 and 2018; the number of apiaries and honeybee colonies; the annual average honeybee colony density and honey production, and also the change of the annual average honey yield per bee colony. The results show not only which regions have the highest number of bee colonies, but also the territorial concentration of apiaries. The data used for the analysis were provided by the Hungarian National Beekeeping Programs, the National Hungarian Beekeeping Association (hereinafter OMME), the Hungarian Central Statistical Office (HCSO), FAOSTAT, Statista and Trademap.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History