Files

Abstract

A Közös Agrárpolitika bevezetése óta komoly változásokon ment keresztül. Jelenleg ezek hétévente követik egymást, amelyek közül a legutóbbi alapvető vál-tozás 2013-ban történt a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan. A döntéshozók emellett megegyeztek egy félidős felülvizsgálatban is, hogy értékelni lehessen a bevezetett számos új rendelet hatásait. A Bizottság kidolgozott egy értékelési módszertant és már publikált is néhány anyagot az előző időszakokra vonatkozó előzetes eredményekből. A jelen írás áttekinti, hogy a Bizottság által használt módszertan és az adatbázis összhangban van-e a legmagasabb szintű agrárpoli-tikai értékelési standardokkal. = The Common Agricultural Policy has changed significantly over time. Major chang-es are now introduced every seven years, with the last fundamental change agreed upon in 2013 for the period 2014-2020. Policymakers also agreed to a mid-term review in order to evaluate the performance of numerous new regulations. The Commission has elaborated a methodology for the evaluation and has already pub-lished some documents with initial results for past periods. This article reviews whether the methodology and database used by the Commis-sion are in line with the highest standards for policy evaluation.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History