Files

Abstract

Magyarországon a pálinkakészítés több évszázados hagyományokkal rendelkezik. A készítés módja szerint történhet hagyományos kisüsti, vagy modernebb és egyben gazdaságosabb egylépcsős technológiával. A kisvárdai kistérség üzemei döntő többségében még a régi berendezéseket használják, melyek napjainkban kevésbé költséghatékonyak. A pálinka minőségének javítása, illetve a költség-csökkentés hatékony eszköze lehet egy modern technológiába történő beruházás, melynek megvalósíthatóságát vizsgálom a cikkben beruházásgazdaságossági mutatók (nettó jelenérték, belső megtérülési ráta, jövedelmezőségi index és diszkontált megtérülési idő) segítségével. Számításaim során többféle szcenáriót (optimista, realista és pesszimista) vizsgáltam. Az üzemek forgalmára – ezáltal bevételeire – kiemelt hatással bír a jogszabályi környezet változása, mely 2010 óta igen gyakori, 2015 januárjától pedig kedvezőtlen irányba mozdult el a bérfőzés jövedéki adójának újbóli bevezetésével. További problémát jelent a mezőgazdasági alapanyag-termeléstől (gyümölcstermés) való függés, valamint a magánfőzés megléte. Összegzésképpen megállapítható, hogy csak kedvező gazdasági környezet tenné lehetővé a beruházás megvalósítását. = Palinka production has centuries-old traditions in Hungary. Preparation can be according to the traditional - pot-still - or more modern and also more economic - one-step - technology. The vast majority of plants in the Kisvarda area still use the old equipment, which today is less cost-effective. This article examines the economic feasibility of a modern technology investment using investment efficiency ratios (net present value, internal rate of return, profitability index and the discounted payback period). I observed several scenarios (optimistic, realistic and pessimistic) in my calculations. The turnover of plants – and thus revenue - is greatly influenced by changes in the legal environment, which have been very frequent since the 2010 reintroduction of excise duty on distillation. An additional problem is the dependence on the production of agricultural raw materials (fruit crop) and the presence of private (untaxed) distilling. To conclude, only a favourable economic environment would allow the implementation of the planned project.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History