Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A magyar friss zöldség- és gyümölcsimportban az ellátási-lánc menedzsment szintje az élenjárónak tekintett UK importőrökhöz képest több területen elmarad. A fogyasztói magatartás (erős árérzékenység), a kiskereskedelmi-láncok erős árversenye elsősorban az árkoordinációt helyezi előtérbe. A nagy vállalati környezeti bizonytalanság (kereslet/kínálat, árak, szállítási és raktározási kockázatok) miatt, túl hierarchikus rendszerek (vertikális tulajdonosi integráció) kialakítását vállalják a résztvevők, amit az integrációs formák, illetve közös vállalatok növekvő szerepe is mutat. Az importőrök jelentős része költségcsökkentés érdekében döntően külső vállalatokkal, elsősorban exportőrökkel oldja meg a nemzetközi szállítmányozást. Az importőr és exportőr közti rövid távú azonnali piaci kapcsolatok nagy arányában döntően a környezeti kockázatok csökkentése miatt játszanak jelentős szerepet (szerződéses garanciák költségei, kötbérek, stb.). A magyar fogyasztók és a kiskereskedelmi-láncok közepes minőségi orientációja miatt a meglévő és új exportőrök kiválasztásánál is elsősorban az ár és fizetési feltételeket tekintik meghatározónak, és a minőségi paraméterek, különösen speciális követelmények (minőségirányítási rendszerek léte, környezetmenedzsment és etikai követelmények) szerepe viszonylag kicsi. Az információs-technológiai rendszerek az importőrök egy részénél jól kiépített, de a szállítási, raktározási, készletgazdálkodási és nyomon követhetőségi területeken még nem terjedtek el. --------------- The management level of the supply chain in Hungarian imports of fresh vegetables & fruit are lagging in several respects behind that of UK importers who are considered the vanguard in this field. Consumers’ behaviour (i. e. their high price awareness), along with the strong price competition among retail trade chains, firstly emphasises price coordination. In consequence of a great company environmental uncertainty (i. e. supply/demand, price, transport, and storage hazards) participants prefer to establish excessively hierarchic systems (i. e. a vertical proprietary integration), which is indicated also by the increasing role of different integration forms and joint ventures. For the sake of cost reduction a significant part of importers solves international transport decisively via external companies, mainly exporters. It is the reduction of environmental hazards that decisively plays an important role in the high ratio of short-term immediate market relations between importers and exporters. (Contract guarantee costs, penalties, etc.) Due to the medium-level orientation of Hungarian consumers and retail trade chains, firstly price and payment conditions are taken into consideration when choosing among already existing and new exporters. On the other hand, quality parameters, and mainly special requirements (such as: the existence of quality management systems, environmental management, and ethic requirements) play a relatively unimportant role. Some of the importers have a well-established system of information technology, which, however, does not yet fully cover such fields as transport, storage, stockpiling, and monitoring.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History