Files

Abstract

A műszakilag elavult gépek, berendezések és épületek cseréje vagy felújítása egyike azoknak a központi feladatoknak, melyek révén javítani lehet az eljárótok termelékenységét. Azok a technológiák és műszaki megoldások, melyeket a nyugat-európai és észak-amerikai gazdaságokban jövedelmezően alkalmaznak, első pillantásra követendő példának tűnnek a közép- és kelet-európai termelők számára is. Hiba volna azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy országról országra és termőhelyről termőhelyre az erőforrás-viszonyok és a legfontosabb tényezők árai lényegesen eltérnek egymástól. Tudott például, hogy Magyarországon a többi közép-kelet-európai országhoz hasonlóan termőföld és munkaerő – jelenleg még – viszonylag bőségesen és Nyugat-Európához képest alacsony áron áll rendelkezésre. Közismert ezzel szemben hazai termelőüzemek többségének tőkeszegénysége is. Ezekből a tényekből fakad, hogy hazánkban a legkisebb költségű tényezőkombináció jelentősen eltér a nyugat-európai és észak-amerikai példáktól. Ellentétben a nyugati gazdaságok többségével, hazánkban ugyanúgy, mint a többi tagjelölt ország mezőgazdaságában, jelenleg még a tőkekímélő és nem feltétlenül a munkaerőt helyettesítő technológiákat kell előnyben részesítenünk. -------------- The replacement or renovation of technically outdated agricultural machinery, equipment and buildings is one of central tasks the solution of which would enable the productivity of farming to be increased. At first sight it seems that technologies and technical solutions profitably, used in the farms of Western Europe and North America tought to be adopted also by farmers of Central and Eastern Europe. However, it would be a mistake not to take the fact into consideration that in different countries and on different sites there are great differences between conditions in the field of resources and the prices of the most important factors. E. g., it is well known that in Hungary, just as in the rest of-; the countries of Central Eastern Europe, agricultural land and labour is still available in great quantities and at relatively low prices as compared with Western Europe. On the other hand it is also well known how poor the majority of Hungarian farms in capital is. It derives from these facts that the least expensive combination of factors is totally different in Hungary and the above mentioned examples (i. e. the countries of Western Europe and North America). Contrary to most farms in those western countries, agriculture in Hungary, as well as in other candidates for EU membership, still has to prefer capital saving technologies, and not necessarily labour saving ones.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History