Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az integráció fontos eszköze lehet a termékpálya különböző szakaszain tevékenykedő gazdasági szervezetek összefogásával, az agrártermékek versenyképessége előmozdítása révén, a jövedelmezőség növelésének. Hazai mezőgazdaságunk egy sikeresnek ítélhető időszakában, az 1970-1985. években, mind a termelés mennyiségi kibocsátásait, mind az erőforrások hatékonyságait tekintve, a jól szervezett és eredményesen működő integráció dinamizáló szerepet töltött be. Az 1988-90-es évektől kezdődően egy napjainkig elhúzódó tartós integrációs vákuum keletkezett, amely sokirányú közvetlen és közvetett gazdasági kapcsolata révén, termelési bizonytalanságot, piaci zavarokat idézett elő. Ez a folyamat ellentétes a fejlett agrártermeléssel jellemezhető országok, mindenekelőtt az EU tagországaiban tapasztalható gyakorlattal, mivel ott egyre erőteljesebb a termékpályán működő gazdasági szervezetek együttműködése és összefogása. ----------------- Integration may constitute an important tool of the increase in profitability by means of the collaboration of economic organisations operating in diverse sections of the product channel, due to the promotion of the competitiveness of agricultural products. In 1970-1985, a period during which Hungarian agriculture could be considered successful in respect of both the output of products and the efficiency of resources, well-organised and successfully working integration had played a dynamifying role. However, since 1988/90 a permanent vacuum of integration has taken place, which is still lasting, and causes uncertainty in production and anomalies in marketing due to manifold direct and indirect economic causes. This process is inconsistent with practices taking place in countries where agricultural production is highly developed, above all in EU member states, where the cooperation and collaboration of all operators of the product channel is becoming more and more intense.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History