Files

Abstract

A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések regionálisan szembefeszülő mozgásai jellemzik. Felerősödtek a területi egyenlőtlenségek. A területfejlesztés átfogó célja, hogy létrejöjjenek a területileg kiegyensúlyozott fejlődés feltételei. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXL. törvényben megfogalmazott célok megvalósításához a legfontosabb decentralizált pénzügyi források: • A területfejlesztési (vidékfejlesztési) célelőirányzat (TFC). • A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI). • A céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE). A területfejlesztési célelőirányzat támogatások rendelkezésre álló kerete és a támogatási igény sem egyezik egészen napjainkig. A támogatásokat főként az infrastrukturális és a munkahelyteremtő beruházások támogatására ítélték oda. Az önkormányzatok költségvetései meglehetősen feszítettek, már a kötelező alapfeladatok ellátásában is forráshiánnyal küszködnek (különösen az elmaradott térségekben). Meg kell állapítani, hogy az igények többszörösen - kétszeresen, háromszorosan - meghaladják a rendelkezésre álló pénzeszközök összegét. --------------- Unemployment and some elements of economic renewal, firstly the regionally antagonistic movements of foreign capital investments, were mainly characteristic of the nineties in Hungary. As a result, the differences between the regions have become bigger. The comprehensive objective of the development of regions is to create the prerequisites of equilibrium among them. The main decentralised financial resources of the realisation of the objectives laid down in the 1996/21 Act on regional development and country planning are the following: • Special regional (rural) development allowance • Development support serving for the creation of equilibrium among the regions • Special decentralised support There is still no complete congruence between the available amount of the special support actually allocated for regional development, on the one hand, and the amount required, on the other. Support was mainly allocated for investments into infrastructure and job generation. Local budgets have problems, and they are already hardly enough even for fulfilling the basic tasks of local governments (especially in backward regions). It has to be stated that demand is several times (twice or even three times) bigger than the available financial resources.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History