Hálózatok a gazdaságban

A hálózati gazdaság fogalma az utóbbi évtizedben került előtérbe, de még számos tisztázatlan terminológiai és módszertani kérdés hátráltatja a terület kutatását. A gazdasági hálózat értelmezésén túl felvázoljuk a kutatások lehetséges újszerű szempontjait, különös tekintettel a spontán létrejött, komplex hálózatok létezésének diagnosztizálására, valamint e hálózatok általános működési elveinek gazdasági hálózatokban történő értelmezésére. Országos, illetve regionális adatokra támaszkodva statisztikailag kimutatjuk, hogy minél inkább érvényesülnek egy ágazatban (vagy régióban) a gazdasági szereplők tevékenységében az önszerveződés általános elvei, annál erősebb azok hálózati kapcsolatrendszere. A gazdasági szereplők hálózati pozícióját a foglalkoztatottak létszámával jellemezve kimutatjuk, hogy a hálózat egésze és annak részhálói is hasonló struktúrával rendelkeznek, azaz „fraktál-szerkezet” jellemzi azokat. Ezzel összhangban a kutatásunk célpontját képező élelmiszergazdaság hálózati struktúrája is régiónként hasonló, de eltérő a szereplők megoszlása, ami összefügg a hálózati kapcsolatok eltérő erősségével, illetőleg az iparági környezet általános fejlettségével. -------------- The notion of network economy has come to the front during the past decade, whereas there are still several terminological and methodological issues not cleared so far that hinder research in this field. In addition to the exact interpretation of the economic network, the possible new aspects of such research are outlined, with special regard to the diagnosis of the existence of complex networks having spontaneously come into being, and to the interpretation of the general principles of the function of networks in the field of economic networks. On the basis of national and regional data, the fact is statistically illustrated that the more the general principles of self-organisation assert themselves in the activities of operators within a sector (or region) the stronger their network connections are. It is demonstrated on the basis of the characterisation of the network position of operators by the number of persons employed that both a network and its parts have a similar structure, i. e. a "fractal structure” is characteristic of them. In accord with this the network structure of agro-business, which is the object of research, is also similar in different regions, whereas the distribution of operators is different, which is in relation with the different intensity of network connections, on the one hand, and with the general development of sectoral environment, on the other.


Other Titles:
Networks in Economy
Issue Date:
2004
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.208821
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/208821
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/208821
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 48, Special Edition 09
Page range:
46-62
Total Pages:
17
Series Statement:
48
9
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)