Files

Abstract

A szarvasmarhatartó gazdaságok Magyarországon a takarmánynövények közül legnagyobb tömegben a silókukoricát alkalmazzák. A silókukorica előállítása, mozgatása költséges, ágazati elszámolása pedig számos problémát vet fel. A tanulmány egy olyan leíró jellegű szimulációs modell használatának eredményeit mutatja be, amely részletesen foglalkozik a takarmánynövény termesztésének szinte minden tényezőjével. A modell a megadott input adatok alapján érté-keli a tevékenység költségeinek szerkezetét mind költségnemenként, mind pedig elszámolhatóság szerint. Figyelembe veszi a támogatások értékeit, valamint egyes alternatív költségeket. A modell különböző nyereségigényekhez rendelt árcent-rumokat kalkulál, melyek a költségek mellett az eszközök kamatigényét is tartalmazzák. Ezen túl a 0%-os nyereségigényű változat (az elszámoló ár alapja) egyfajta érzékenységvizsgálatát is elvégzi, mely a hozamváltozás, a termőterület telephelytől való távolsága, továbbá az üzemanyag árának alakulása hatásait mutatja be. A számítások alapján megállapítható, hogy 25 t/ha-os hozam alatt a silókukorica nyereségesen nem értékesíthető, illetve a szállítási távolság, mely még nem rontja a tejtermelés eredményeit, maximum 10 km lehet. A gázolaj árának változása nincsen számottevő hatással az árcentrum alakulására. A modell alkalmazásával kimutatható, hogy a jelenlegi elszámolási gyakorlat mellett országosan több mint 1,5 milliárd Ft látens veszteség érheti a takarmánynövény-termesztési ágazatokat. ---------------- Of all fodder crops, silage maize is used in the greatest quantity on Hungarian dairy farms. The production and transportation of silage is a costly process and causes a number of problems in accounting. The current study presents the findings from the application of a descriptive, simulation model, covering in detail nearly all factors involved in fodder crop production. Based on input data, the model evaluates the structure of production costs detailing both the cost types and way of accounting, while it takes into account the value of supports and some altemative costs. The model calculates mid-prices associated with profit expectations, which include costs as well as interest rate requirements of assets. The zero-profit version may also perform a kind of sensitivity test indicating the effects of changes in yield, the distance between cultivated land and farm premises, and fluctuations in fuel price. Calculations show that silage maize production is not profitable under a yield of 25t/ha, unless the distance of transportation is less than 10km. Changes in fuel prices do not affect considerably the mid-price. Our modeling indicates that under present accounting practices farms in Hungary producing crop fodder may potentially suffer from a loss of HUF 1.5 billion every year.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History