Files

Abstract

A tanulmányban áttekintettük a magyarországi kemikália felhasználás (műtrágya, növényvédő szer) alakulását a növénytermelésben, értékeltük a fenntartható mezőgazdaság lehetőségeit a környezetterhelés szempontjából. Megállapítottuk, hogy az ágazat kemikália felhasználása mára jelentősen csökkent az 1980-as években mért szintről, részben finanszírozási okokra, a növényvédő szereknél technológiai fejlődésre visszavezethetően, és csak kisebb részben környezetvédelmi szempontok miatt. A környezetterhelés csökkentésének és a fenntarthatóság megvalósításának irányzatai között az egyik megoldás az okszerű vegyszerhasználatot jelentő precíziós gazdálkodás lehet, azonban ennek a technológiának többletterheit (beruházásigény, magasabb termelési költségek) nem minden gazdálkodó képes vállalni. A másik véglet a mesterséges vegyszerektől mentes gazdálkodás. Az ökológiai gazdálkodás a fenti folyamatokkal párhuzamosan, egyre nagyobb területeken terjedt az elmúlt évtizedben, bár a növekedése az elmúlt évek adatai alapján megtorpanni látszik, a kereslet-kínálat és a jövedelmezőség hatásaira. ------------------- In this study we surveyed the development of Hungary’s chemical usage (chemical fertiliser, plant protection remedies) in plant production and evaluated the possibilities of sustainable agriculture from the viewpoint of environmental burden. We determined that the sector’s chemical use has by now significantly decreased from the levels measured in the 1980s; partly due to financing issues, the technological development of plant protection remedies, and to a lesser degree due to environmental protection viewpoints. Among the trends to reduce the environmental burden and realise sustainability, one of the solutions may be precision farming, which means rational chemical use. However, not every farmer is capable of shouldering the additional burdens of this technology (investment requirements, higher production costs). The other extreme is artificial-chemical-free farming. Organic farming has spread to ever greater areas over the past decade, in parallel with the processes above, although based on the data of recent years its growth appears to have stalled, which is suggestive of the effects of supply and demand and profitability.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History