Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A fenntartható mezőgazdaság egyik ismérve a gazdaságok hosszú távú fennmaradása. A hosszú távú fennmaradást valószínűsítő jellemzőket kerestünk a 2000. és 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás egyéni gazdaságokra vonatkozó adatai alapján logit modell segítségével. A modell eredményeiből megállapítható, hogy a gazdaságok hosszú távú fennmaradását valószínűsítő tényezők közé tartozik a szarvasmarha tartása, szőlő termesztése, üvegház vagy fólia, illetve traktor használata. A gazdaságok által használt mezőgazdasági terület nagyságával nő a túlélés esélye. Viszonylag nagy volt az olyan tényezők száma, amelyek nem gyakorolnak hatást a gazdaságok fennmaradására, ilyenek jellemzően a növények termesztése, valamint a mezőgazdasági épületek. A gazdaságok fennmaradását kevésbé valószínűvé teszi a gazdaság irányítójának minél magasabb életkora, illetve a női vezető. -------------- One of the criteria of sustainable agriculture is the long-term survival of holdings. We were looking for characteristics that make more likely the long term survival based on the data of 2000 and 2010 General Agricultural Censuses for private farms by a logit model. According to the results of the model, the characteristics for long term survival include the keeping of cattle and production of grapes, the use of greenhouses and the ownership of tractors. The area of utilised agricultural land makes the long term existence of the farms more likely. There were a relatively large number of variables that do not increase or decrease the survival of farms, including the production of certain crops and agricultural buildings. The long term existence is less likely with the higher age of the farm manager and if the manager is female.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History