Files

Abstract

Vizsgálataimban három szakosított tejtermelő üzem munkaerő foglalkoztatási rendszerét mértem fel. Megállapítható, hogy konfliktuskeltő tényező a tejtermelő tehenészeti telepek munkaerő-állományának szakismereti szintje. Ez felveti a konvertálható szakmunkásképzés létjogosultságát, szemben a túlspecializált, szűk ismeretkörrel rendelkező betanított munkással. Természetesen ez nem csupán oktatási- és foglalkoztatási kérdés, hiszen az állattenyésztés ezen ága – más foglalkozásoktól eltérően – erős, szocializálódással érvényesülő hatásokat követel, miközben a társadalom átalakulása, a falvakban zajló változások nem kedveznek a tehenészeti szakmunka kihívásainak. Fontos, hogy a telepek munkaköri rendszerét a telep sajátosságainak megfelelően dolgozzák ki, és ezt a vezetők, valamint a beosztottak számára is jól követhető módon a feladattal, hatással és felelősségkörrel együtt értelmezzék. Emellett lényeges a motivációs rendszerek egyéni alkalmazhatósága, a bérezésen kívüli egyéni érdekeltség. ------------------------------------------ In my studies I have surveyed the systems of labour deployment in three specialist dairy farms. Clearly the skill level of personnel employed in the farms is a factor for conflicts. This highlights the value of workman trained in a variety of convertible skills, as opposed to the semi-skilled labourer possessing a narrow knowledge of the job. Of course, this is not merely a problem of training and employment. This branch of animal breeding unlike other trades requires traits coming with strong social adjustment. Social transformation and changes occurring in village life in these days do not necessarily agree with the challenges of dairymen. It is important that the system of employment together with the task, job and responsibilities in a dairy farm should be clearly set out according to character of the farm and it should be clearly understood by both management and workforce. Furthermore it is essential to use individually applicable systems of motivation in addition to adequate remuneration.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History