Az ökológiai gazdálkodás költség-jövedelem viszonyai

Az ökológiai gazdálkodás költség-jövedelem viszonyait a hagyományos termeléssel összehasonlítva, modellszámítások alapján vizsgáltuk. A modellépítéshez szükséges adatokat Hortobágy térségében működő egyéni gazdálkodók körében gyűjtöttünk. Az egy hektárra jutó költségek összegében a két gazdálkodási mód között jelentőseltérések nem voltak, a költségek szerkezete azonban markáns különbségeket mutatott, amely a technológiák eltéréseivel magyarázható. Az ökológiai növénytermelésben a hozamok jellemzően alacsonyabbak voltak, az önköltség és az értékesítési árak viszont magasabbak. Egyik termelési mód sem bizonyult életképesnek támogatások nélkül, a bruttó jövedelem különbségeit azonban nem a támogatások, hanem elsősorban az eltérő hozamok és értékesítési árak magyarázták. A modellváltozatok többségében az ökológiai gazdálkodás jövedelmezőbb, de az ezt biztosító „ökofelár” – a szakirodalomból ismert tendenciáknak megfelelően – már nem minden évben elegendő a magasabb jövedelem eléréséhez. Mivel az ökológiai gazdálkodás árelőnye csökken, e termelési mód jövedelemhelyzetét egyre inkább a kiegyensúlyozott hozamok, a hagyományos gazdálkodáshoz viszonyított hozamhátrány mérséklése határozza meg a közeljövőben. --------------------------------------- The costs of and income from ecological farming in comparison with traditional farming was examined on the basis of model calculations. The data used for building the model were collected from farmers working in the Hortobágy region. No significant differences were found in terms of the per hectare cost of the two farming methods. There were very visible differences in the cost structure, however, which is explained by the differences between the technologies used. In ecological crop farming, yields tended to be lower, while production cost and sale prices were higher. Neither farming approach was found to be viable without subsidies. The variation in gross income, however, was due primarily to differences in yield and sale prices rather than to the subsidies. In most versions of the model, ecological farming was more profitable, but - in line with the trends described in the relevant literature - the underlying ‘eco premium is not sufficient for achieving a higher income every year. As the price advantage of ecological farming is declining, the level of income from this farming methodology will in the close future be determined more by balanced yields and by reducing the difference in yields as compared to traditional farming.


Other Titles:
Costs of and income from ecological farming
Issue Date:
2011-02
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.119888
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/119888
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/119888
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 55, 1
Page range:
28-38
Total Pages:
11
Series Statement:
55
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)