Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

The Hungarian wine market has been undergoing continuous transformation, one of the principal reasons of which is Hungary’s European Union membership since 2004. The main disadvantage coming from the membership is that foreign wines are no longer rare curiosities but they are present to an extent that they disturb the market and constitute significant competition (in addition to the substituent products of the wine) for the domestic wines. The current economic crisis may also present various risks to the industry, such as a drop in consumption or the increase in the consumption of foreign wines with a good price/benefit ratio. Since I consider it important to preserve the market dominance of the Hungarian wines in the domestic market, I did not address the issue of domestic wine consumption habits on a theoretical level, but also conducted a questionnaire-based study in this field. My analysis focused on the wine consumption habits prevailing in the domestic market. I particularly tried to compare Hungarian and imported wines based on the judgments of the respondents. My research found that domestic wines had a disadvantage in terms of marketing, but their quality and cost/benefit ratio is judged to be higher than that of foreign wines. The students of the Corvinus University of Budapest are not susceptible to wine marketing because they consider other factors when selecting a wine. Foreign wines have better marketing, but the members of the group I examined prefer domestic wines, as my third hypothesis indicates. The research findings indicate that Hungarian wines are more competitive for the students. ---------------------------------------------------------- A magyar borpiac folyamatos átalakulásban van, amelynek az egyik legfőbb oka, hogy hazánk 2004 óta az Európai Unió tagja. A tagság hátránya leginkább abban mutatkozik meg, hogy a külföldi borok már nem választékbővítés szintjén vannak jelen a hazai piacon, hanem piaczavaró mértékben, így nagy konkurenciát jelentenek (a bor helyettesítő termékei mellett) a hazai boroknak. A jelenleg tapasztalható gazdasági válság szintén több veszélyt jelenthet az ágazat számára, mint például a fogyasztás visszaesése vagy a jó ár-érték arányú külföldi borok fogyasztásának növekedése. Mivel jómagam is fontosnak tartom „a belföldi piacon a magyar bor piaci dominanciáját megőrizni”, így nemcsak elméleti szinten foglalkoztam a hazai borfogyasztási szokások kérdéskörével, hanem kérdőíves kutatást is végeztem e témakörben. Az elemzésem fókuszában a belföldi piacon érvényesülő borfogyasztási szokások vizsgá¬lata állt, különös figyelmet fordítva arra, hogy a megkérdezettek értékítélete alapján összehasonlítsam a magyar és az importborokat. A kutatás bebizonyította, hogy a hazai boroknak a marketingjellegű tényezőkben hátrányuk van, el¬lenben a minőségük, valamint az ár-érték arányuk kedvezőbb megítélés alá esik a külföldi borokkal szemben. A hátrányt ki lehet küszöbölni, de a fiatalok érdekes módon nem fogékonyak a borok marke¬tingjére, ugyanis más tényezőket tartanak szem előtt a borok megválasztásánál. A külföldi borok jobb marketingháttérrel rendelkeznek, ezzel szemben az alapsokaság tagjai jobban kedvelik a hazai borokat, mint ahogy ezt a harmadik hipotézisem is mutatja. A fiatal felnőttek hazánk boraihoz megbízhatóbb minőséget társítanak, és többek között ezért is kedvelik jobban a hazai termékeket, mint az importot. Ez az elemzés rávilágított arra, hogy a fiatalok számára a magyar bor minőségileg versenyképesebb. A borfo¬gyasztókról elmondható, hogy a férfiak leginkább sörrel, a nők pedig üdítővel helyettesítik a bort. Valószínűleg a férfiak számára azért olyan kedvelt a sör, mivel rendszerint egy oldott hangulatot társítanak a fogyasztásához, valamint felfrissít, és a magyar ember számára is megfizethető. A sör előnye még az alacsonyabb alkoholtartalom, aminek következtében többet is ihatnak belőle anélkül, hogy különösebben kontrollálatlanná válnának. Annak ellenére, hogy a fiatalok nem fogékonyak a borok marketingjére, úgy gondolom, hogy igenis veszélyt jelenthetnek ezen fogyasztói csoport vonatkozásában is az erősebb marketingháttérrel rendelkező külföldi borok, hiszen még alakulóban vannak borfogyasztási szokásaik.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History