Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

While the development, processing and logistics of fossil resources is extremely concentrated and monopolysed, the production and utilisation of renewable energy – with the exception of larger hydroelectric plants – is deconcentrated. It is especially important that the renewable sources of energy available to us might play a decisive role in the uprise of the Hungarian countryside, as green energy production might be profitable even in areas where the land is less suitable for agriculture. There is a hot sea beneath 40% of the territory of the country. Energy derived from this sea could be used to attain various local and national goals. Utilising solar energy on a local scale is an opportunity to earn extra income, and opportunity which exists even in the most underprivileged villages and micro-regions. The national renewable energy strategy developed by the author would allow Hungary to cover 38.2% of its then 1300 PJ of energy consumption from renewable sources by 2030. It would also create 192 176 new, permanently sustainable jobs. ------------------------------------------------------- A megújuló energia helyi termelése és hasznosítása elősegíti az új energiahordozó-előállítási és hasznosítási paradigma térnyerését, amelynek az a lényege, hogy a nagy energiatermelő és -ellátó rendszerek mellett, és egyre inkább helyettük, létrejönnek a helyi igényeket kiszolgáló, túlnyomórészt helyben található erőforrásokat hasznosító, sokpólusú, egyenként kis kapacitású, ám együtt nagy hatóerejű megújuló energia termelő-szállító-elosztó-fogyasztó rendszerek. A jövő intelligens energiaellátó rendszere a megújuló energiaforrásokból és azok szétosztó rendszeréből áll. Különösen fontosnak tartjuk azt, hogy a rendelkezésünkre álló megújuló energiaforrások döntő jelentőségre tehetnek szert a magyar vidék felemelkedésében, hiszen a zöldenergia a gyengébb adottságú termőterületeken is haszonnal termelhető. Az ország 40%-a alatt forró tenger van, amelynek energiáját számos helyi és országos célra fel lehet és fel is kell használni. A napenergia helyi hasznosítása pedig olyan többlet jövedelemszerzési lehetőség, amelyet a leghátrányosabb helyzetű telepü¬léseken és kistérségekben is ki lehet aknázni.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History