Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Zempléni települések helyzetét és falusi vendéglátóinak a tevékenységét 2002-ben és 2010-ben végzett mélyinterjúk és kérdőíves felmérések keretében vizsgáltam, amely lehetőséget adott a változások figyelemmel kísérésére. A vizsgált települések az utóbbi nyolc évben jelentősen fejlődtek a megvalósult infrastrukturális beruházásoknak köszönhetően. A térség jelentős turisztikai potenciált rejt magában,melynek hasznosítása azonban szerény. A vendégforgalom alakulása nem tükrözi az országos tendenciát, mert a gazdasági válság hatására nem emelkedett, hanem 40%-kal csökkent. A vendéglátók nincsenek tisztában a tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségekkel, nem ismerik a tevékenységüket érintő aktuális változásokat; a szállás mellett szegényes az étkeztetés és a programkínálat. Korábban a falusi turizmus gazdasági értékelésére alkalmas modellt dolgoztam ki Hortobágy menti településekre, melyet adaptáltam a zempléni településekre, s így számszerűsíthetővé tettem a térségben működő falusi vendéglátás költségeit, bevételeit és jövedelmeit, valamint különböző beruházási koncepciók megtérülését. Feltártam, hogy a vizsgált zempléni településeken reális esély nyílik az ökofalvak koncepciójának megvalósítására, mely a falusi vendéglátással karöltve hozzájárulhat a fenntartható gazdálkodás megalapozásához és a környezettudatosság terjesztéséhez. ------------------------------------------------------- I surveyed the situation of settlements in Zemplén county as well as the activities of rural tourism hosts and businesses, using detailed interviews and questionnaires in both 2002 and 2010, which allowed assessment of the changes. Owing to various infrastructural development projects, the surveyed settlements have undergone significant development over the last eight years. The region has great potential as a tourist destination, but this potential is largely unused. The number of guests does not reflect the national tendencies: rather than growing, it fell back by 40% due to the economic crisis. Hosts are unaware of the costs associated with their operations and do not moni¬tor the new changes affecting their activities. Also, the food and entertainments options to go with accommodation offers are rather poor. Earlier I had developed a rural tourism evaluation model for settlements near the Hortobágy. I adapted this model to the settlements in Zemplén, allowing quantification of the costs, revenues and incomes from rural tourism activities in the region, as well as the return on investment of various investment concepts. I found that these settlements could realistically implement the eco village concept. Coupled with rural tourism, this could serve as the basis for sustainable farming and environmental awareness-building.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History