Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az általunk kidolgozott Biomassza Termelési Modell (BTM) lineáris programozáson alapul, és lehetővé teszi, hogy adott mezőgazdasági területre vonatkozóan meghatározzák az optimális vetésszerkezetet, különböző célfüggvények mellett. A különböző célfüggvények esetére vonatkozó optimalizálást a gazdasági környezet, különösen a szabályozó rendszer változása miatt tartottuk szükségesnek, amely adott körülmények között a legkedvezőbb gazdasági haszonnal jár. A döntés fő kérdése, hogy a rendelkezésre álló földterület és erőforrás-kapacitás mellett élelmiszercélú, vagy inkább energetikai célú hasznosítás irányában célszerű-e elmozdulni. --------------------------------------- We have developed a Biomass Production Model (BTM), which is based on linear programming. It enables us to identify the optimal crop structure for a specific piece of agri-cultural land, based on various target functions. Optimisation for different target functions was made necessary by the changing economic environment, especially the changes in the regulatory framework, to identify the most profitable option under the specific circumstances. The key question to be decided for any land and resource available is whether it is advised to opt for food crops or energy crops.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History