Energianövények szántóföldi termelésének optimalizálása

Az általunk kidolgozott Biomassza Termelési Modell (BTM) lineáris programozáson alapul, és lehetővé teszi, hogy adott mezőgazdasági területre vonatkozóan meghatározzák az optimális vetésszerkezetet, különböző célfüggvények mellett. A különböző célfüggvények esetére vonatkozó optimalizálást a gazdasági környezet, különösen a szabályozó rendszer változása miatt tartottuk szükségesnek, amely adott körülmények között a legkedvezőbb gazdasági haszonnal jár. A döntés fő kérdése, hogy a rendelkezésre álló földterület és erőforrás-kapacitás mellett élelmiszercélú, vagy inkább energetikai célú hasznosítás irányában célszerű-e elmozdulni. --------------------------------------- We have developed a Biomass Production Model (BTM), which is based on linear programming. It enables us to identify the optimal crop structure for a specific piece of agri-cultural land, based on various target functions. Optimisation for different target functions was made necessary by the changing economic environment, especially the changes in the regulatory framework, to identify the most profitable option under the specific circumstances. The key question to be decided for any land and resource available is whether it is advised to opt for food crops or energy crops.


Other Titles:
OPTIMISING THE GRWOWING OF PLOUGH-LAND ENERGY CROPS
Issue Date:
2010
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.99135
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/99135
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/99135
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 54, 4
Page range:
389-396
Total Pages:
8
Series Statement:
54.
4.
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)