Files

Abstract

The development of market-gardening can be one of the hopeful possibilities of the agriculture; the function is still competitive but its competitiveness is decreasing. It is national, consumer and economic interest to improve the sector as the unemployment in the countryside can also be reduced. During the producing we must attach the importance to the quality as in the EU only that farmer can suit the requirements who can usually deliver reliable quality product. The sector is deficient in funds, so the technical, innovative and logistic improvement hung behind the requests. This fact has to be changed. Our advantageous conditions open the door to increase production output and to use the logistic possibilities thanked to our geographical location. An entire improving packet is needed to the development, creating the industrial background, increasing the internal consumption, producing organic food, specialties, traditional Hungarian products, taking the advantage of market gaps, organization, improvement of logistic and marketing work, spreading of watering and thermal water heating, stressed preferring of works related to search and technical advice are necessary. There is no result without producers’ collaboration. Watering is essential by market-gardening; the watered area has to be doubled. According to our research the vegetable forcing can have good results if use of heating based on thermal water or biomass. -------------------------------------------- A zöldségtermelés fejlesztése a hazai agrártermelés egyik ígéretes lehetősége, a tevékenység ma még versenyképes, de versenyképessége csökken. Nemzeti, fogyasztói és gazdálkodói érdek az ága¬zat fejlesztése, hiszen így a vidéki munkanélküliség is csökkenthető. A termelés során nagy hang¬súlyt kell fektetni a minőségre, hiszen az EU-ban csak az a termelő tud megfelelni a követelmények¬nek, aki megbízható minőségű terméket tud rendszeresen szállítani. Az ágazat tőkeszegény, ezért a technikai, innovációs és logisztikai fejlesztések elmaradtak a kívánatostól. Ezen változtatni kell! Kedvező adottságaink lehetőséget teremtenek a termékkibocsátás szerény növelésére és a föld¬rajzi fekvésből adódó logisztikai lehetőségek kihasználására. A fejlődéshez egy komplett fejlesz¬tési csomag kell, nevezetesen az ipari háttér megteremtése, a belföldi fogyasztás növelése, bioter¬mékek, különlegességek, hungarikumok termelése, a piaci rések kihasználása, szervezettség, lo¬gisztikai és marketingtevékenység javítása, öntözés és termálvizes fűtés elterjesztése, kutatással és szaktanácsadással kapcsolatos tevékenységek kiemelt preferálása szükséges. Termelői összefo¬gás nélkül nincs eredmény. Az öntözés a zöldségtermesztésnél alapvető, az öntözött területet dup¬lájára kellene növelni. Kutatásunk alapján a zöldséghajtatás, ha termálvizes vagy biomassza alapú fűtést alkalmaznak, jó eredményeket érhet el.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History