Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A vizsgálat eredményei rámutattak arra, hogy az EU-országok üzemei meglehetősen heterogének a műszaki fejlesztés feltételrendszerét illetően, amely magában foglalja az üzemi koncentráció mértékét, a műszaki fejlesztés színvonalát, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokon (fedezeti összeg és támogatás) keresztül megjelenő fejlesztési potenciált és a fejlesztésekben lekötött tőke hatékonyságát is. Magyarország helyzetét értékelve, sajnálatos módon kedvezőtlen tendenciák mutathatók ki, hasonlóan a legtöbb 2004-ben csatlakozott országhoz. A fennálló problémák megoldását az ágazat racionális fejlesztése jelenti, melyben a tőkehatékonysági szempon¬tok kiemelt szerepet kapnak. A tőkehatékonyság javulását eredményezheti a kon¬centráció, ami bekövetkezhet egyrészt üzemi szinten – bár empirikus tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nem feltétlen eredményez pozitív hatást –, vagy a gazdálkodók kooperációin keresztül. Ez utóbbi folyamat megvalósulása kedvezőbb a mezőgazda¬ság szociális-társadalmi szerepvállalása szempontjából. ------------------------------------------- Findings indicate that plants in the Community are rather heterogeneous in terms of the conditions relevant to technical development, including degree of concentration, the level of technical development, development potential (as shown by funds available – coverage amount and subsidy), as well as the efficiency of capital tied down in development projects. Unfortunately, relevant rends in Hungary – similarly to most EU-10 countries which became Member States in 2004 – are negative. The current problems can be resolved through the rational development of agriculture, by paying special attention to capital efficiency parameters. Capital efficiency may be improved by concentration, partly on the level of business units – although empirical evidence suggests that this does not necessarily have a positive effect – or by cooperation between farmers. This latter is also more beneficial in terms of the role agriculture plays in the society.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History