Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A képzés, az oktatás a vidékfejlesztés fontos eszköze. A képzettségi szint emelkedésével a vidéken élők azon képessége is fejlődik, hogy jobban felismerjék a környezetükben rejlő gazdasági-társadalmi lehetőségeket. A regionális potenciál – melynek egyik eleme a vidék identitástudata – minél szélesebb körben történő megismertetése és kiaknázása alapozhatja meg a vidéki térségek fenntartható fejlődését. A tanulmány az aktív tanulás (Rural Action Learning, RAL) módszertani megközelítésének ismertetését követően bemutatja a Nyugat-dunántúli Régióban végzett, a regionális értékek és adottságok, helyi termékek ismeretét vizsgáló felmérés eredményeit. Elmondható, hogy a megkérdezettek jelentős hányada nem ismeri, hogy milyen növényeket termelnek, illetve milyen élelmiszer-ipari termékeket állítanak elő lakókörnyezetükben. Ezen az aktív tanulás módszere segíthet: egy működő gazdaság, élelmiszer- ipari kisüzem meglátogatásával, közvetlen tapasztalatszerzéssel meg lehet ismertetni a mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás jelentőségét, a helyi gazdaságok munkáját, valamint az általuk előállított termékeket. A gazdaságok, élelmiszerfeldolgozó üzemek szempontjából új bevételi forrás teremtésére a RAL programok csak közvetve voltak alkalmasak. A programokban ugyanakkor a résztvevők megismerhették a helyi üzemeket és az általuk előállított termékeket, ami a gazdaságoknak, feldolgozóknak lehetőséget nyújtott termékeik népszerűsítésére. ----------------------------- Education and training are important tools of rural development. Increased educational level also means increased capacity to acknowledge and utilise the economical and social possibilities of the region. Provision and transfer of information and knowledge concerning regional potentials (including rural identity) over a wider range and utilisation of such knowledge on a wider scale can serve as basis for sustainable development of rural areas. This study introduces the method of Rural Action Learning (RAL) and reports on the results of research carried out in the West-Dunántúl region on regional values and local products. We have found that most of the interviewees were unaware of agricultural production or local food processing in the region. The method of Rural Action Learning can be helpful for visiting farms or small-scale food processing facilities people gain direct experiences, they get to know the significance of agriculture and food production, the work of local farms and their products. RAL activities generated income for agricultural farms and food production units only in an indirect way. The participants became acquainted with local enterprises and their products that helped famers and food processors to sell their produce.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History