Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A Szigetközben a legnagyobb értéket maga a táj képviseli, melynek megőrzése, fenntartása, a valamikori híres állattenyésztés újraélesztése különösen nagy feladatot ró a mezőgazdaságra, a vállalkozókra. A vizsgálatok középpontjába a szigetközi állatitermék-termékpályája állt, továbbá a térség állatitermék-előállításának vidékfejlesztésben betölthető szerepe és lehetőségeinek feltárása szerepelt. A vizsgálati eredményeket helyzetértékelési modell foglalta össze, mely szerint csökkent az állatállomány, a gazdaságok száma és a kibocsátott állati termékek mennyisége, korszerűtlen a technológia és technika, a vertikális termékpálya hiányos és feszültségekkel terhelt, a gyepgazdálkodás lehetőségei kiaknázatlanok, a gazdálkodók termelési motiváltsága alacsony színvonalú. E zek figyelembevételével került sor a megvalósítás lépéseit tartalmazó feladatmeghatározási modell kidolgozására, amely számol a térségi vidékfejlesztési szervezetek törekvéseivel, azok eddigi eredményeivel, valamint a mezőgazdaság tájmegőrző, vidék- és falufejlesztésben betölthető sokrétű szerepével a Közép-Szigetközben. ----------------------- In the Szigetköz region its landscape is considered as having the highest value, conservation and sustainable cultivation of this landscape as well as reviving of its once famous animal breeding is a major task for agriculture and enterpreneurs. Our analysis focused on the livestock chain and recovering of its potential role in rural development. Results of the analysis of initial situation have been synthetised by a model. The main statements were the followings. Number of farms, animals and livestock output decreased. Production technologies are outdated, utilization of pastures and producer’s motivation are low, among vertical elements of the livestock chain there have been imperfections and tense situations. These statements were taken into consideration in development of the second model which served for determination of future tasks. This model contains aspirations and hitherto results of rural development organizations as well as multifunctional role of agriculture which it fulfils in landscape conservation and rural development of this region.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History