Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Az elvégzett értékelés alátámasztja a szakirodalmakban is olvasható véleményeket, miszerint ma már csak a kényelmes fekhelyű színszerű istállókban, kötetlenül tartott és magas fokon automatizált fejőállásokban fejt állományokkal van esély a versenyképes, fenntartható tejtermelésre, feltételezve természetesen a korszerű fajtát és az igényes takarmányozást. Ennek a tartás-1 és üzemeltetés-technológiai2 korszerűségi követelménynek csak a színszerű istállóban, almozott kötetlen tartás és a színszerű istállókban almozatlan kötetlen tartás tudnak eleget tenni. Közülük az alommentes változat – amellyel elsősorban a prognosztizált klímaváltozás miatt kell foglalkozni – még további vizsgálatokat is kíván. Építési, hőszigetelési, klimatizálási és üzemeltetési többletköltségeit a fajlagos hozamok növelésén és a minőségi mutatók javításán kívül a magasabb fokú gépesítéssel elérhető nagyobb munkatermelékenységgel és a telepi trágyakezelés korszerűbb – környezetvédelmi bírságot is elkerülő – megoldásaival és más racionalizálásokkal valószínűsíthetően ellensúlyozni lehet majd. Tapasztalatszerzés céljából szükségesnek látszik ezért egy ezt célzó K+F munka beindítása és egy a klímaváltozásra „felkészülő” tehenészeti telep konkrét meg-tervezése, felépítése, üzemeltetése és tartós üzemi vizsgálata. - The evaluation conducted confirmed the opinions to be found in specialist literature, according to which competitive, sustainable milk production is now only possible in comfortable, open stables, with unrestricted livestock milked in highly automated milking stalls – always assuming, of course, an up-to-date breed and a high standard of feeding. This requirement for modern maintenance and operation technologies can only be met by unrestricted maintenance in open stables with litter, and unrestricted maintenance in open stables without litter. Of these, the litterless variety – which must primarily be considered because of climate change predictions – requires further investigation. Besides increases in specific yields and improvements in quality indicators, the additional building, insulation, air conditioning and operational costs can in all probability be balanced by greater productivity achieved through higher levels of automation, more modern solutions for the handling of the estate’s fertilisation – thereby also avoiding environmental protection fines – and other rationalisations. It appears necessary for the purposes of gaining experience to initiate some targeted R&D work and to examine the specific planning, building, operation and sustainable operation of a dairy farm “preparing” for climate change.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History