Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Farmers and traders of agricultural and food industry products on the domestic and external markets have recently became familiar with a new financial expression. Factoring, as a tool for commercial financing, provides attractive benefits to suppliers, and has now been integrated into state subsidy programs. Yet many people often mistakenly identify factoring with the purchase of overdue receivables, or simply use it to resolve sudden or one-off liquidity problems. But this activity really comes into its own in providing genuine benefits when it is used as a long-term technical solution for financing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gazdálkodók, illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel bel- és külpiacon kereskedők is új pénzügyi kifejezéssel ismerkednek meg az utóbbi időben. A faktoring mint kereskedelem-finanszírozási eszköz rendkívüli előnyö-ket biztosít a szállítók számára, sőt már állami támogatási programokba is be-épült. A faktoringot ugyanakkor sokan tévesen a lejárt követelések megvásárlá-sával azonosítják, vagy egyszeri, hirtelen felmerülő likviditási probléma megol-dására használják. Igazán jótékony hatását pedig ez a tevékenység akkor fejti ki, ha hosszú távú finanszírozási technikaként alkalmazzák.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History