TAX POLICY ISSUES - TAXATION OF HUNGARIAN AGRICULTURAL ACTIVITY

In modern market economies the majority of state revenues is derived from taxation. Since 1988 the Hungarian regulations on taxation follow the practices of developed countries. The system of burdening is focused/based more and more on consumption instead of production as a result of tax reforms. The different types of enterprises and their activities are subjected to various taxation rules. Unfavourable conditions in agriculture (higher risk, lower profitability) are controlled through the adjustments or reduced tax rates and application of various kinds of tax allowances. The study examines both the theoretical and practical elements of income taxation in the enlarged Europe, particularly the tax schemes employed in Hungary’s agriculture in the period around the EU ac-cession. These investigations are focused also on prospective changes and their consequences for the near future in this regard. In new member states lower in-come tax rates are applied, and agriculture is a distinguished sector in this regard of the economy. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A modern piacgazdaságok esetében az állami bevételek jelentős része az adókból származik. 1988 óta az adórendszer szabályozása Magyarországon a fejlett országok gyakorlatát követi. Az adóztatás súlypontja a termelést terhelő adókról a fogyasztást terhelő adókra helyeződött át. Az egyes vállalkozási formákra, az eltérő gazdasági tevékenységekre más és más adózási szabályok vannak érvényben. A mezőgazdaság kedvezőtlen adottsá-gait (pl. a magasabb kockázat, alacsonyabb jövedelmezőség) a szabályozórend-szer alacsonyabb adókulcsokkal, illetve különféle adókedvezményekkel igyekszik kompenzálni. A tanulmány a jövedelemadózás elméleti és gyakorlati kérdéseinek elemeit vizsgálja a kibővült Európai Unióban, különös tekintettel a magyar me-zőgazdaságra vonatkozó adózási gyakorlatra. A vizsgálatok kiterjednek a közeli jövőben várható változásokra, esetleges következményekre egyaránt.


Other Titles:
ADÓPOLITIKAI FEJLEMÉNYEK – A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ADÓZTATÁSA MAGYARORSZÁGON
Issue Date:
2005
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.54411
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/54411
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/54411
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 49, Special Edition 12
Page range:
85-97
Total Pages:
13
Series Statement:
XLIX.
Special Edition 12.
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)