A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALATI GAZDASÁGTAN FEJLŐDÉSE ÉS A MAI GYAKORLAT

élvonalnak megfelelő irányultságú és színvonalú volt. Ugyanakkor Magyarországon az utóbbi két évtizedben az a paradox helyzet alakult ki, hogy a nem kielégítő tudástranszfer, illetőleg a jelentős mértékben átalakult agrárstruktúra következtében ezeket az ismereteket csak korlátozottan alkalmazzák a gyakorlatban. Egy EU-6-os kutatási program keretében lehetővé vált néhány európai ország – többek között Magyarország – mezőgazdasági kockázat menedzsment gyakorlatának vizsgálata. E tanulmány azokat a kérdéseket emeli ki, amelyek az informáltság, a menedzsment, a marketing és a finanszírozás színvonala szempontjából legjellemzőbbek. Összefoglalóan megállapítható, hogy a magyarországi mezőgazdasági üzemek gazdálkodási és menedzsment tevékenységének színvonala lényegesen elmarad az európai gyakorlattól, és a tudomány által biztosított lehetőségektől. Ennek okai a nem megfelelő képzési rendszerre, a gazdálkodók kényelmességére, a következetlen agrárpolitikára, és az EU-csatlakozás nem megfelelő előkészítésére, és a hiányos mezőgazdasági intézményrendszerre vezethetők vissza.


Other Titles:
HALF CENTURY DEVELOPMENT OF FARM MANAGEMENT AND ECONOMICS
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.43414
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/43414
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43414
Page range:
665-677
Total Pages:
13
Note:
The development of Hungarian agricultural business economics and management used to evolve in accordance with international leaders of the sector. On the other hand, a paradox situation has emerged in Hungary in the last two decades, in which such knowledge is only partially applied as a consequence of insufficient knowledge transfer and highly restructured agriculture. In the framework of an EU-6 research project, reviewing the agricultural risk management practices of some EU Member States, including Hungary, became possible. The study highlights those issues that are the most characteristic in terms of the level of information, management, marketing and finance. As a conclusion, it can be stated that the level of management of Hungarian agricultural holdings is lagging behind the practice in the European Union and the possibilities offered by science. The main reasons for that can be derived from the inadequate education system, leisureliness of farmers, inconsistency of agricultural policy, the inadequate preparation of the EU accession, and the imperfect institutional background of agriculture.
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University Special Issue Part II
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)