AGRÁR-MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK MAGYARORSZÁGON

Miközben a szakirodalom számos esetben a vidék kategóriájának felértékelődését hangsúlyozza, a rurális területeknek általában jelentős hátrányokkal kell megbirkózniuk. Ehhez járult hozzá hazánkban - az átmenetnek és a piacgazdaság kiépülésének is köszönhetően -, az agrárium foglalkoztatási szerepének fokozott visszaesése. Magyarországon az agrárgazdaság átalakuló szerepével, a vidéki munkanélküliséggel, a munkanélküliség térbeli eloszlásával már számos szerző foglalkozott, ám a mezőgazdasági eredetű munkanélküliséget - különösen, mint az agrár és vidéki népesség, illetve a vidéki területek strukturális problémáit jelző válság-tünetet, ennek kistérségi szintű megjelenését még nem kutatták részletesen. A szerző kiemelt célja azon vidéki térségek területi eloszlásának vizsgálata, melyek az Uniós csatlakozást megelőző másfél évtized alapján, jelentős és tartósan megjelenő, agrár eredetű munkanélküliséget mutatnak. A másik fontos célkitűzés, a lehatárolt területeknek az ország térszerkezetével és kistérségi jellemzőivel való összevetése. A vizsgálat kiinduló hipotézisei az alábbiak: Miközben a mezőgazdaság szerepének csökkenése következtében az ágazatból kiáramló munkaerő sok esetben nem volt képes más ágazatokban elhelyezkedni, 1) a probléma koncentráltan jelenik meg a vidéki területeken, 2) a tartós, mezőgazdasági eredetű munkanélküliség szorosan összefügg a területi egyenlőtlenségekkel.


Other Titles:
AGRARIAN UNEMPLOYMENT AND THE TERRITORIAL INEQUALITIES IN HUNGARY
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.43412
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/43412
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43412
Page range:
639-651
Total Pages:
13
Note:
Although many times the new values of rural category has been emphasized in the literature, rural areas show significant disadvantages in general. As a main reason, in Hungary - partly due to the political and economical transition - the role of agriculture in employment has been notably decreased. In Hungary the changing role of agriculture, the rural unemployment and the territorial distribution of unemployment were analyzed numbers of times in the last decades, while there were no researches in agricultural unemployment and it’s territorial characteristics. First goal of the paper is the determination of rural micro-regions that show significant and permanent agricultural job-loss and agricultural unemployment during the period 1990-2003. Comparison these areas with territorial (national, micro-regional) characteristics is the second goal. The analysis is based on two hypothesis: 1) The continuous, permanent agricultural unemployment is territorially concentrated in Hungary 2) This problem heavily correlates with territorial inequalities and disadvantages.
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University Special Issue Part II
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)