A HAZAI AGRÁRINNOVÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS FELADATAI

Az előadás legfőbb célja: a hazai agrárinnovációs teendők rendszerbe foglalása a jelenlegi lehetőségek és feltételek bázisán, kiemelten a kis- és közép- vállalkozásokra (kkv-ra). Az előadás keretében három modell kerül bemutatásra: - Az agrárinnováció általános modellje világosan megmutatja a részfolyamatokat és a közöttük lévő kapcsolódásokat. A részfeladatokat két integráló ernyő fogja rendszerbe, ezek: a marketing és a tudás. - A mezőgazdasági műszaki fejlesztés modellje, amely sajátos híd-szerepet tölt be a termelés és a megelőző innovációs fázisok között, különböző tényezők egyidejű integrálása révén. - Az adaptív innováció modellje, amelyből kiderülnek a kis- és középvállalkozások fejlesztésének sajátos lehetőségei és feladatai.


Other Titles:
POSSIBILITIES AND TASKS OF THE HUNGARIAN AGRICULTURAL INNOVATION
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.43409
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/43409
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43409
Page range:
605-616
Total Pages:
12
Note:
The main objective of this presentation is to systemise the present innovation tasks of the Hungarian agriculture, especially focusing on the SMS’s. I prepared and use some models to determine the development tasks. Let me introduce three models out of them. • The general model of agricultural innovation demonstrates clearly the connecting and depending works to do. It shows that the innovation part-works can be systematised into two integrating umbrellas. These are marketing and knowledge. • The model about the substance of technical development shows that technical development serving agricultural production has got a particular bridging role between the production and the previous innovation phases by integrating several factors at the same time. • The model of adaptive innovation shows the special possibilities and tasks for developing of the small and medium size enterprises (SMS’s).
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University Special Issue Part II
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)