Files

Abstract

Napjainkban egyre fontosabbá válik a fenntartható fejlődés és környezettudatosság. Minden emberi cselekvéssel, így a mezőgazdasággal szemben is elvárás, hogy minél kevesebb mesterséges anyagot juttasson a környezetbe, csökkentse annak terhelését, egyben biztosítsa a megfelelő élelmiszerellátást, az alapvető gazdasági kritériumoknak megfelelően. A tanulmányban bemutatásra kerülnek azon gazdálkodási alternatívák, amelyek eltérő kemikália használatra alapozódnak. Vizsgálja, hogy milyen mértékben változik meg a növénytermelés jövedelem előállító képessége, illetve milyen mértékben kell a gazdálkodás más feltételeit egyidejűleg megváltoztatni ahhoz, hogy jövedelmet lehessen előállítani különböző eljárások alkalmazásakor (organikus, precíziós gazdálkodás). A fejlődő gazdaságokban a kérdés alapvetően az élelmiszer szükséglet elsődleges megtermelése, azonban mind gazdasági, mind nemzetgazdasági szinten vizsgálni kell a szükséges feltételek meglétét, az átállás költségeit, a gazdálkodás jövedelmezőségét. A megváltozó ráfordítás összetétel, a hozamkapcsolat nem csak a költségszerkezetre gyakorol hatást, hanem az alapvető ráfordítás hatékonyság mellett megváltozik az üzemek életképessége. Meg kell határozni azokat a prioritásokat, amelyek a fenntarthatóságon belül előtérbe kerülnek. Ennek ismerete fontos a termelő, az ágazat összes szereplője és a politikusok számára is.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History