AZ AGRÁRGAZDASÁG FENNTARTHATÓSÁGÁNAK MIKRO- ÉS MAKROGAZDASÁGI DILEMMÁI

Napjainkban egyre fontosabbá válik a fenntartható fejlődés és környezettudatosság. Minden emberi cselekvéssel, így a mezőgazdasággal szemben is elvárás, hogy minél kevesebb mesterséges anyagot juttasson a környezetbe, csökkentse annak terhelését, egyben biztosítsa a megfelelő élelmiszerellátást, az alapvető gazdasági kritériumoknak megfelelően. A tanulmányban bemutatásra kerülnek azon gazdálkodási alternatívák, amelyek eltérő kemikália használatra alapozódnak. Vizsgálja, hogy milyen mértékben változik meg a növénytermelés jövedelem előállító képessége, illetve milyen mértékben kell a gazdálkodás más feltételeit egyidejűleg megváltoztatni ahhoz, hogy jövedelmet lehessen előállítani különböző eljárások alkalmazásakor (organikus, precíziós gazdálkodás). A fejlődő gazdaságokban a kérdés alapvetően az élelmiszer szükséglet elsődleges megtermelése, azonban mind gazdasági, mind nemzetgazdasági szinten vizsgálni kell a szükséges feltételek meglétét, az átállás költségeit, a gazdálkodás jövedelmezőségét. A megváltozó ráfordítás összetétel, a hozamkapcsolat nem csak a költségszerkezetre gyakorol hatást, hanem az alapvető ráfordítás hatékonyság mellett megváltozik az üzemek életképessége. Meg kell határozni azokat a prioritásokat, amelyek a fenntarthatóságon belül előtérbe kerülnek. Ennek ismerete fontos a termelő, az ágazat összes szereplője és a politikusok számára is.


Other Titles:
ECONOMIC QUESTIONS (DILEEMAS) OF AGRICULTURAL SUSTAINABLITY
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.43321
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/43321
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43321
Page range:
341-352
Total Pages:
12
Note:
Sustainable development and environmental consciousness is getting more important. It is a requirement of human activity – i.e. agriculture – to use less artificial chemicals, to decrease environmental burden and to ensure the adequate food supply, by fitting the basic economic criteria. Those farming alternatives are shown in the paper that are based on different chemical use in plant production. It is investigated how the profitability will change when we make changes in former farming activity, and what should be changed to reach income turning to organic faming or precision farming. In developing countries the main question is to produce the essential food demand, but it is necessary to examine the existence of fundamental important factors, the costs of turning technologies, the profitability of farming. During the research it was found out that the change of resource combination and yield affects the cost structure and besides the effectiveness of basic resources it changes the viability of farms. Those priorities should be determined that should be highlighted in sustainability not only on farm level, but national level as well. The knowledge of it is important for farmer, for all participants of agriculture and for the politicians as well.
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University 2008 Special Issue Part I
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)