A KUKORICATERMESZTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 2003-2006 ÉVI TESZTÜZEMI ADATOK ALAPJÁN

A kukorica napjaink egyik legfontosabb kultúrnövénye a világban és Magyarországon egyaránt. Jelentősége megmarad, sőt várhatóan fokozódni fog az elkövetkező években is. Éppen ezért a termesztésére fordított ráfordítások ésszerű és hatékony felhasználása egyaránt fontos a környezet és a termelők jövedelme szempontjából. A kérdéskör elemzése érdekében megvizsgáltam a 2003-2006 során a magyar tesztüzemi rendszerben 5 hektárnál nagyobb területen kukoricatermesztéssel foglalkozó üzemek termelési adatait. Így a négy évben 2982 egyéni és 671 társas tesztüzem vizsgálatát végeztem el. A vizsgálat érdekében kiszámítottam az 1 tonna kukorica előállítására fordított összes közvetlen költséget és ez alapján a sorba állított üzemeket 5 egyenlő darabszámú csoportba rendeztem. Az üzemcsoportoknál vizsgáltam a termeléssel összefüggő főbb ráfordítások, a hozam és a jövedelem alakulását. Kitüntetett figyelmet szenteltem a műtrágya és a herbicid felhasználásnak. Ezen felül vizsgáltam a különböző régiók kukoricatermesztési színvonala közötti különbségeket, illetve a szaktudás megnyilvánulását a herbicid használat terén. A vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy mindannak ellenére, hogy a magyarországi ipari inputok átlagos felhasználása elmarad az EU-15 országokétól, egyes üzemeknél jelentős hatékonysági és vélhetően szakmai problémák, egyúttal megtakarítási lehetőségek vannak, mert a legjobb eredmények nem a legmagasabb inputfelhasználás mellett realizálódtak.


Other Titles:
ANALYSIS OF EFFICIENCY AND PROFITABILITY OF MAIZE PRODUCTION ACCORDING TO 2003-2006 HUNGARIAN FADN DATA
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.43313
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/43313
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43313
Page range:
237-248
Total Pages:
12
Note:
Its importance is going to last or even increase in the coming years. That is why the rational and efficient utilisation of the inputs devoted to maize production is equally important from the point of view of the environment and the profit for the farmers. For analysing the question I have examined the production data of Hungarian FADN farms producing more than 5 hectares of maize during 2003-2006. This way taking the four years’ data I have concluded the analysis of 2982 individual and 761 corporate farms. For analysis purposes I have calculated the total direct cost spent on the production of 1 ton of grain maize and grouped the farms into 5 even groups according to this. At each group I have examined the main inputs in connection with maize production, the yields and the profits. I have paid special attention to the usage of artificial fertilisers and herbicides. Besides that I have studied the difference in the level of maize production among the different regions and also the influence of higher education on herbicide use. The results have shown that despite the fact that Hungarian average usage level of industrial inputs is below the EU-15 level, in some farms significant efficiency and most likely proficiency problems exists, shedding light to possible saving opportunities as the highest profits were reached below maximum input usage.
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University 2008 Special Issue Part I
 Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)