Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Egy magyar élelmiszeripari ágazati mintának a gazdasági teljesítményét és pénzügyi biztonságát a multikauzális ok-okozati kapcsolatok feltárásával vizsgáltuk 2014 és 2017 között. Az alkalmazott módszertant a FiNel és az EkoWIN szakértői rendszerből vettük. Az ágazati minta pénzügyi diagnózisa a következő: az értékesítési folyamatok kedvező alakulása mérsékelt profitabilitással, kevésbé biztonságos fizetőképességgel, de megfelelő tőkeellátottsággal valósult meg; a mérsékelt eszközhatékonyság alacsony termelékenységgel és pénzügyi realizációval párosult. Az üzleti környezetet tekintve viszont kiaknázatlan és a jövőben tovább nyíló lehetőségekkel számolhatunk. A kapott vizsgálati eredmények alapján lehetőséget látunk a növekedési pálya megvalósítására. Ennek első feltétele az ágazat működésének pénzügyi stabilizálása annak érdekében, hogy a növekedés belső finanszírozási forrásokra alapozható legyen. A következő cél kitűzését javasoljuk: a pénzügyi realizációt és a termelékenységet növelni, valamint a likviditási helyzetet javítani. a stabilizált és profi tábilis működés megnyitja a lehetőségeket a további növekedés előtt. A vizsgálat eredményei segítik a pénzügyi vezetők - tervezési munkáját a növekedési ráták, valamint a (statikus és dinamikus) likviditás számításával, a működési cash ciklus pénzlekötési és hitelnyújtási idejének kalkulálásával; - menedzselési munkáját különösen az operatív üzletmenet területén; - monitoring és kontrolling munkáját, itt különösen a belső és a fenntartható növekedési ráták vizsgálatát az elért árbevétel ismeretében, a haszontermelés és az eszközfinanszírozás megfelelőségében, valamint az időpontra és -tartamra vonatkozó likviditás menedzselésében. -------------------- We examined the economic performance and financial security of the selected Hungarian food industry sample by exploring multicausal causation in the period 2014–2017. The methodology used was from the expert system FINel and EkoWIN. The financial diagnosis of the sector pattern is as follows: very favourable sales processes were realized with moderate profitability, less secure liquidity, but adequate capital supply; also moderate asset efficiency combined with low productivity and financial realization. Based on the results obtained, we see an opportunity to realize the growth path. The first step is to financially stabilize the operation of the sector so that growth can be based on internal sources of financing. We propose the following objective: to increase financial realization and productivity and to improve the liquidity situation. Stable and profitable operation opens up opportunities for further growth. The results of the investigation help financial executives - their planning work by calculating growth rates and (static and dynamic) liquidity, calculating of the currency deposit and loan time in the operating cash cycle; - their management work, particularly in the field of operational business; - monitoring and controlling their work, in particular the examination of internal and sustainable growth rates, in the light of revenue achieved, the adequacy of profit-making and asset financing, and the management of liquidity.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History