Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a lehetőségeihez képest egy hatékony és a tagok érdekeit minden szempontból kielégíteni képes jogérvényesítést elősegítő rendszert hozott létre, amelynek keretében az igénybe vehető eljárások egyidejűleg azonban a rendes – tipikusan – bírósági eljárásokhoz képest alternatív megoldásokként állnak rendelkezésre. mindezek ellenére nem lehet elhallgatni azt a tényt, hogy a gyakorlatban csekély számban, viszonylag szűk körben veszik igénybe ezen szolgáltatásokat. Ennek feltehetően kettő oka lehet: egyrészt az, hogy a NAK tagjai nincsenek tisztában a számukra sok esetben ingyenesen igénybe vehető lehetőségekkel, másrészt pedig éppen az, hogy ezen eljárások alternatív eljárásokként jelennek meg az állami igazságszolgáltatás eljárásai, tipikusan a polgári peres eljárás mellett. Kiemelendő azonban mindenképpen a NAK azon szakértő hozzáfordulása az ügyekhez, mellyel az általa biztosított jogérvényesítést elősegítő szolgáltatások esetében igyekeznek a legjobb megoldást biztosítani, azaz hogy a jogaikban és különböző érdekeikben sérelmet szenvedett tagokkal egy előzetes konzultáció, egyeztetés keretében feltárják a problémát és a probléma típusához és mélységéhez mérten „terelik” a feleket az egyes szolgáltatások irányába. ------------------- The Hungarian Chamber of Agriculture established a system as effective as possible to assist members in enforcing their rights and interests. The procedures available under the system are alternative solutions, compared to the normal - typically - court proceedings. It is worth noting that in practice, these services are rarely used. There are most probably two reasons for this: on the one hand, the members of the HCA are unaware of the many opportunities available to them, which are in many cases provided for free, on the other hand, these are procedures that appear as alternative procedures beside the procedures of state justice, typically civil litigation. The expert approach of the HCA to the cases brought before them must be emphasized: it seeks to guarantee the best solution within the framework of its services, assisting members in the enforcement of their rights. Working together with members whose rights and interests had been violated, the HCA tries to resolve the problem through prior consultation and negotiation and, depending on the nature and gravity of the problem concerned, it offers members a range of its service.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History