Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Tanulmányunkban a rövid ellátási láncokat (REL), mint a kis – és családi gazdaságok számára is elérhető innovációs lehetőségeket vizsgáltuk. A kutatások egyrészt a REL legközvetlenebb csatornáira, a helyi- és termelői piacokra, másrészt a REL-ok magasabb működési formáját megvalósító, Közösség által Támogatott Mezőgazdaság (KTM) szervezeteire terjedtek ki. A tanulmány fókuszában azok az ökonómiai -, jogi -, (agrár)üzemtani, valamint marketing - és logisztikai jellemzők álltak, melyek jelenleg körbeveszik a működő REL értékesítési csatornáit, helyzetüknél fogva vagy segítik, vagy gátolják a RELok fejlődését és terjedését. A REL-ok, és bennük a KTM szervezetek, a helyi termékekkel kapcsolatos fogyasztói elvárásokra, valamint termelői lehetőségekre nyújtanak olyan megoldási formát és szervezeti (gazdasági) keretet, melynek hatásai nem csak az élelmiszerellátás területén, hanem a fenntarthatóság (természeti környezet, helyi gazdaság, szociális és társadalmi környezet, stb.), illetve a vidékfejlesztés területén is pozitívan jelentkeznek. Hazai viszonylatban a Vidékfejlesztési Program (2014-2020) keretein belül kapott helyet a Rövid Ellátási Lánc Tematikus Alprogram, melynek elsődleges célja a helyi termelők támogatása, a helyi termékek értékesítésének elősegítése. A program indulásának ellenére, a kutatások azt mutatják, hogy a REL-ok által kínált lehetőségek jelenleg kihasználatlanok. Tanulmányunkban ennek a kihasználatlanságnak az okait vizsgáltuk, valamint a kihasználtság javítását elősegítő (egy lehetséges) eszközrendszert dolgoztunk ki. A kutatás célkitűzései egyrészt a jelenlegi problémák feltárására, másrészt a jövőre vonatkozó perspektivikus fejlesztési lehetőségekre terjedtek ki. ----------------------------------- In our study we examined the short food supply chains (SFSCs) as opportunities for innovation for small and family farms. On the one hand, the research covered the most direct channels of short food supply chains (SFSCs), local and producer markets and, on the other hand, the Community Supported Agriculture (CSA) organizations implementing the higher operation of SFSCs. The focus of the study was on the economic, legal, (agrarian) and marketing and logistical characteristics that currently surround the sales channels of the SFSC, either by their position or by helping or hindering the development and spread of SFSCs. SFSCs, and KTM organizations in them, provide a solution and organizational (economic) framework for consumer expectations and producer opportunities related to local products, the effects of which are not only in the field of food supply but also in sustainability (natural environment, local economy, social and social environment, etc) as well as in rural development. In Hungary, within the framework of the Rural Development Program (2014-2020), the Short Supply Chain Thematic Sub-program was established with the primary objective of supporting local producers and promoting the sale of local products. Despite the start of the program, research shows that the opportunities offered by RELs are currently untapped. In our study, we investigated the causes of this underutilization and developed a (one-possible) toolkit to improve utilization. The objectives of the research were to explore the current problems and the prospects for future development.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History