Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A tanulmány Jemennek, az Arab-félsziget délnyugati részében elhelyezkedő arab országnak a gazdasági kihívásaival foglalkozik, azon belül is hangsúlyosan az agrárágazat helyzetére és kritikus kérdéseire összpontosítva. Jemen, bár az Arab-félsziget országai közül egyedül nem klasszikus „olajállam”, ennek ellenére számottevő természeti erőforrásokkal és kereskedelmi, illetve stratégiai szempontból kedvező földrajzi adottságokkal rendelkezik, mivel a Vörös-tenger és az Indiai-óceán közti hajózási útvonal kritikus pontja, a Bab el-Mandeb szoros mentén helyezkedik el. Az ország ugyanakkor az utóbbi évtizedekben igen nehéz időszakot élt át. A függetlenség megszerzése óta az ország két részre szakadása, majd ténylegesen máig sem működő újraegyesítése következett be. Ez stagnáló, romló gazdasági körülményeket és a jemeni társadalom helyzetének további gazdasági nehézségeit okozta. Azonban az utóbbi időben Jemen gazdasági élénkülését számos belső és külső tényező segítette. Ezek között a mezőgazdaság infrastrukturális és logisztikai fejlesztése és a lakosság mind nagyobb részének megélhetését biztosító mezőgazdaság fellendítése és szerkezeti átalakításának előmozdítása említhető elsősorban. Ehhez szorosan kapcsolódik az ádeni kikötő kiépítése és így a hajózási-szállítási forgalmának újbóli fejlesztése. Tanulmányunkban Jemen mezőgazdasági helyzetének átfogó bemutatása mellett a kibontakozási lehetőségeit, kilátásait és a fejlesztés főbb irányait kívánjuk elemezni, amelyek között az egyik legjelentősebb terület a mezőgazdaság további strukturális fejlesztése. A jemeni agrártermelés helyzetének, kilátásainak és problémáinak ismeretében lehetséges az ágazat fejlesztési irányainak meghatározása. Jelenleg az ország komoly mértékben élelmiszer-behozatalra szorul, ezért fontos, hogy szükségleteinek mind nagyobb részét belföldön állítsák elő az élelmiszer-önellátás biztosítása érdekében. Emellett fontos cél az is, hogy Jemen egyes hazai terményekből, például kávéból jelentős exportőrré váljon a közeljövőben. A mezőgazdaság fejlesztése a vidéki foglalkoztatottság növelését is célozza a bővülő belföldi élelmiszer-ellátás helyzetének javítása és az ország exportbevételeinek diverzifikálása mellett. ------------------ In the study the authors gave an analytic insight to the economic challenges of Yemen, the country which is located in the southwestern part of the Arab peninsula, with special focus on the critical problems of the agricultural sector. Even though Yemen cannot be considered as a typical „oil-state”, like other countries in the Arab peninsula , it has significant amount of natural resources , moreover its geopolitical and geo-economic importance derives from its location (Yemen is located by Bab el-Mandeb Strait which is a critical point of the navigation route between the Red Sea and the Indian ocean.) The authors believe that the situation in Yemen, which can be characterized with all negative attributes of a long-lasting civil war, will be reconciliated and the economic policy-makers will then search the alternatives for such a development policy which will be able to lead Yemen out of its critical state towards prosperity. From among the reasonable alternatives, the development of the agricultural sector, including the necessary infrastructure and logistic background, seems to be the most promising, as it could bring about social development by creating a significant number of new jobs, moreover it could contribute to a better domestic food supply and agricultural export revenues by which the costs of food imports could be merely diminished as well.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History