Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A gazdaság társadalmi beágyazottságának kérdése régóta vizsgálatok tárgyát képezi. A valós társadalmi szereppel bíró és társadalmi célokat maguk elé kitűző társadalmi vállalkozások egyre nagyobb száma a gazdaság társadalmi beágyazottságának ékes bizonyítéka. A társadalmi vállalkozás fogalma napjainkban egyre ismertebbé és elterjedtebbé válik, mégis egyidejűleg több definíció és meghatározás létezik ezekre a szervezetekre a szakirodalomban. Ezek főbb pontjainak áttekintése után a magyarországi társadalmi vállalkozások regionális eltéréseit egy 2017-es primer kutatás adatai alapján elemezzük. Vizsgáljuk a társadalmi vállalkozások életkora, alapítási indítéka, pályázati forrásokra támaszkodásuk mértéke és a foglalkoztatotti létszám összetételének regionális jellegzetességeit. Kutatásunk eredményeképpen arra a következtetésre jutunk, hogy Közép- Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl fejlettnek tekinthető, míg Észak-Magyarország és Dél-Alföld teljesítménye országos átlag alatti. Vegyes képet mutat Észak-Alföld és Dél-Dunántúl. ------------------------------ The social embeddedness of the economy has long been a topic of many research works. The increasing number of social enterprises with real social role and social goals is an evidence of the social embeddedness of the economy. The concept of social enterprise is now becoming more and more well-known and wide spread. In spite of this, several definitions exist at the same time in the literature. After reviewing their main aspects, we analyze the regional differences of Hungarian social enterprises based on a primary data collection carried out in 2017. We examine the regional characteristics of their age, of the reason of their foundation, of the extent to which they rely on tender funds and of the decomposition of their stuff. As a result, we conclude that Central Hungary and Central Transdanubia are considered developed, while the performance of Northern Hungary and Southern Great Plain falls below the national average. The performance of Northern Great Plain and Southern Transdanubia is not unambiguous.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History