Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badań była ocena kondycji ekonomicznej gospodarstw mleczarskich o różnej skali produkcji. Skuteczność ekonomiczną tych gospodarstw analizowano według skali produkcji. Wyliczono podstawowe wskaźniki i miary efektywności ekonomicznej produkcji, tj.: dochód netto z działalności rolniczej, nadwyżkę bezpośrednia, koszty produkcji, parytet dochodów i progi rentowności. Przedstawiono analizę dysproporcji dochodów między małymi i dużymi gospodarstwami. Przeprowadzona ocena wykazała, że z ekonomicznego punktu widzenia rentowne gospodarstwa mleczne utrzymują około 60 krów.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History