Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Przetwórstwo ryb w krajach Unii Europejskiej należy do jednego z mniejszych sektorów rolno-żywnościowych, a produkcja skoncentrowana jest w kilku krajach. Podjęto próbę charakterystyki przetwórstwa rybnego w UE ogółem i jego zróżnicowania w poszczególnych regionach. Ocenę zmian zachodzących w sektorze rybnym dokonano zarówno w obszarze struktury produkcji, struktury podmiotowej, jak i wyników ekonomiczno-finansowych. Podstawowym okresem analizy były lata 2010-2015.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History