Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem przewodnim artykułu jest ocena wpływu wybranych czynników na rozwój sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim. Postrzeganie najistotniejszych czynników rozwoju regionu jest zmienne w zależności od stadium rozwoju poszczególnych gospodarek. Czynnikiem o rosnącym znaczeniu, na obecnym etapie rozwoju, jest informacja, będąca nośnikiem wiedzy i innowacji. Oparcie gospodarek na wykorzystaniu czynnika, którym są innowacje powoduje nasilenie się presji konkurencyjnej. Analizę przeprowadzono na podstawie literatury przedmiotu oraz wykorzystano dane pierwotne. Analiza materiału skłania do wniosku, że największy wpływ na wzrost innowacyjności sektora rolno- spożywczego w województwie podlaskim ma możliwość finansowania działalności innowacyjnej ze środków Unii Europejskiej.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History